Työntekijän voi määrätä karanteeniin vain tartuntatautilääkäri.

Työntekijän on noudatettava tartuntatautilain 57 §:n, 60 §:n tai 63 §:n perusteella tehtyä päätöstä karanteenista tai muusta eristämisestä, eivätkä työnantaja ja työntekijä voi päätöksen voimassaolon aikana sopia työntekijän työpaikalle tulemisesta, vaikka tämä kokisi itsensä oireettomaksi.

Mikäli työntekijä pystyy hoitamaan työtehtäviään kotoa käsin, voidaan sopia etätyön tekemisestä, jolloin hän on oikeutettu normaaleihin palkkaetuuksiin.

Mikäli etätyön tekeminen ei ole mahdollista, kyseessä on palkaton työ- tai virkavapaa. Palkaton vapaa haetaan WebTallennuksessa yksityisasia palkaton. Työntekijä voi näissä tilanteissa hakea Kelalta tartuntatautipäivärahaa ilman omavastuuaikaa. Tartuntatautipäiväraha on täysimääräinen korvaus ansionmenetyksestä. Työntekijän päiväraha määräytyy sen palkan mukaan, jonka hän olisi saanut, jos hän olisi ollut töissä. Tartuntatautipäivärahan saaminen edellyttää yksilöä koskevaa nimenomaista päätöstä, valtionjohdon yleinen päätös ei ole riittävä.

Tartuntatautipäiväraha Kelan sivuilla.

Työntekijän lapsen sairastuminen tai altistuminen koronavirukselle

Jos kyseessä on alle 12-vuotias äkillisesti sairastunut tai yleisvaaralliselle virukselle, kuten koronavirukselle altistunut lapsi, työntekijällä on oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen. Esimerkkinä tällaisesta tilanteesta on 13.3.2020 tapahtunut Vuorenkallion koulun sulkeminen. Työntekijällä on tällaisessa tilanteessa oikeus palkalliseen poissaoloon kolmen ensimmäisen kalenteripäivän osalta.  WebTallennuksessa Äkillisesti sairastunut alle 12-vuotias lapsi (palkallinen).

Mikäli työntekijän alle 16-vuotias lapsi on määrätty viranomaisen toimesta olemaan kotona koronavirukseen liittyen, työntekijä voi hakea tartuntatautipäivärahaa, mikäli hänelle aiheutuu järjestelystä ansiomenetystä. Näissä tilanteissa myönnetään poissaolo pakottavista perhesyistä WebTallennuksessa yksityisasia palkaton.

Mikäli työntekijä pystyy näissä tilanteissa hoitamaan työtehtäviään kotoa käsin, voidaan sopia etätyön tekemisestä. Työntekijä on tällöin oikeutettu normaaleihin palkkaetuuksiin. Ks. kohta etätyö. Tämä on ensisijaisesti suositeltava menettely, mikäli kyseessä on lapsen altistuminen tartuntataudille eikä hänen tilansa vaadi erityistä hoitoa.

Työntekijän muu läheinen sairastuu tai on määrätty karanteeniin

Jos työntekijän poissaolo töistä on tarpeen hänen perheenjäsenensä tai muun hänelle läheisen henkilön erityistä hoitoa varten, työnantajan on pyrittävä järjestämään työt niin, että työntekijä voi jäädä määräajaksi pois työstä (työsopimuslaki 4 luku 7a §, kunnallinen viranhaltijalaki 29 §). Poissaolo on tällöin palkatonta, eikä tartuntatautipäivärahaan ole oikeutta. Näissä tilanteissa valitaan WebTallennuksessa yksityisasia, palkaton.

Vuosilomien käyttämisestä on mahdollista myös sopia tällaisessa tilanteessa.

Mikäli työntekijä pystyy hoitamaan työtehtäviään kotoa käsin, voidaan sopia etätyön tekemisestä, jolloin hän on oikeutettu normaaleihin palkkaetuuksiin.