Muualla pidettäviin kokouksiin ja koulutuksiin osallistutaan etäyhteydellä. Henkilökohtainen läsnäolo on perusteltua silloin, kun se on käsiteltävän asian etenemisen kannalta välttämätöntä.

Työkokouksissa noudatetaan asiallisia turvavälejä sekä hyvää käsi- ja aivastamis/yskimishygieniaa. Etätyössä oleville tarjotaan mahdollisuus osallistua etäyhteydellä. Henkilökunnan vapaamuotoisten kokoontumisten osalta suositellaan valitsemaan sellaisia tapoja, joissa tartuntavaara voidaan minimoida (esim. ulkoilu).

Kansainväliset vierailut ovat toistaiseksi kiellettyjä. Suomalaisten yhteistyökumppaneiden tms. tapaamisessa suositellaan harkitsemaan etätapaamisen mahdollisuutta. Mikäli tapaaminen järjestetään paikan päällä Kalajoella, tulee turvavälejä ja hygieniaohjeita noudattaa huolellisesti. Harkinnan mukaan tapaamisissa voi käyttää kasvosuojaimia, joita on jaettu työyksiköiden käyttöön.

Kaikkia suurempia tapahtumia on perusteltua välttää. Tämä koskee erityisesti tilaisuuksia, joissa on osallistujia eri puolilta maata.

Työnantaja korvaa sellaiset työntekijälle tai viranhaltijalle aiheutuneet välittömät matkakulut, jotka ovat aiheutuneet jo myönnetyistä mutta tämän päätöksen perusteella peruttavista työ- ja virkamatkoista ja jotka eivät ole estettävissä tai korvattavissa muilla tavoin.