Jos olet itse vastikään oleskellut ulkomailla tai suunnittelet matkaa

Maan hallitus suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista muualle kuin niihin maihin, joiden osalta on luovuttu maahantulon rajoituksista. Kalajoen kaupunki suosittelee henkilöstöään välttämään kaikkea tarpeetonta matkustamista ulkomaille ja myös Suomessa sellaisille alueille, joissa on runsaasti koronavirustartuntoja.

Jos työntekijä on ollut vapaa-ajalla matkalla maassa, johon ulkoministeriö ei suosittele matkustamista, tulee hänen sopia työnantajan kanssa työjärjestelyistä 14 vrk ajaksi paluunsa jälkeen asiakas- ja potilasturvallisuuden sekä työyhteisön turvallisuuden varmistamiseksi. Työntekijä ei voi palata työpaikalleen palattuaan maasta, johon on asetettu maahantulon rajoituksia. Oireettomalla kantajalla vähäinen viruksen määrä ei näy testituloksessa ja aiheuttaa näin ollen väärän negatiivisen testituloksen. Tästä johtuen varoaika on tarpeen palatessa alueelta, jossa on runsaasti koronavirustartuntoja.

Vaihtoehtona ulkomailta palatessa on ensisijaisesti etätyön tekeminen tai vuosiloma. Palkanmaksu ei tällaisessa tilanteessa keskeydy. Etätyönä tehdään esimiehen osoittamat työtehtävät ja mikäli työtehtäviä voidaan tehdä vain rajallisesti, sovitaan esimiehen johdolla etätyöajan käytöstä itseopiskeluun tai muuhun työtä tukevaan toimintaan.

Työntekijällä ei ole velvollisuutta kertoa vapaa-ajan matkasuunnitelmistaan. Toivomuksemme on kuitenkin, että koronapandemian aikana kaikista Suomen ulkopuolelle suuntautuvista matkasuunnitelmista kerrottaisiin esimiehelle, jotta mahdollisiin varotoimenpiteisiin voitaisiin ryhtyä ajoissa.

Työntekijän kanssa samassa taloudessa asuva henkilö palaa ulkomailta

Mikäli työntekijän kanssa samassa taloudessa asuva henkilö palaa maasta, johon ulkoministeriö ei suosittele matkustamista, koskee häntä 14 kalenteripäivän varoaika. Mikäli hän on oireeton, voivat muut perheenjäsenet mennä töihin (myös terveydenhuoltoon) ja asua samoissa tiloissa. Jos ulkomailta palanneella on mitään ylähengitystieinfektion oireita, hänen kanssaan samoissa tiloissa asuvat katsotaan altistuneiksi eli heitä koskee 14 kalenteripäivän varoaika vaikka he itse olisivat oireettomia.

THL:n ajantasainen lista maista, joista voi matkustaa Suomeen ja joihin Suomesta voi matkustaa:

Matkustaminen ja koronaviruspandemia