Jos koronaviruspandemia on aiheuttanut yritystoiminnallesi haasteita ja uudenlaisia tarpeita, ota ensimmäiseksi yhteyttä Kalajoen seudun yrityspalvelukeskukseen. Yritysasiantuntijamme auttavat selvittämään yrityksesi tilanteen, oikeat rahoituskanavat ja ovat tukenasi jatkotoimien suunnittelussa ja toteutuksessa. Yrityspalvelumme neuvonta on maksutonta.

Ajankohtaista

Kalajoen kaupunki myöntää väliaikaista tukea turkistaloudelle 3.9.2020

Yrittäjän pikaopas koronaviruspandemian aikana

Yrityksille on tarjolla erilaisia tukielementtejä ja rahoitushakuja yrityksen koosta ja toimintamuodosta riippuen. Myönteinen rahoituspäätös edellyttää muun muassa, että hakemus on oikein täytetty, se on osoitettu oikealle taholle ja hakemukseen on kirjattu sellaisia toimenpiteitä, joihin rahoitusta voidaan myöntää. Kalajoen seudun yrityspalvelukeskuksen asiantuntijat auttavat maksutta hakemusten laatimisessa ja sen varmistamisessa, että hakemuksessa on mukana kaikki olennainen tieto päätöksen tekemistä varten. Yrittäjän on kuitenkin muistettava, että rahoitukset ovat aina harkinnanvaraisia.

Alla olevassa Valtioneuvoston taulukossa on esitetty eri rahoittajat koronaviruspandemian vaikutuksista kärsiville eri kokoisille yrityksille. Taulukon jälkeen on avattu eri yrityskoon mahdollisuuksia tarkemmin.

 

Yksinyrittäjä (ei työntekijöitä)

Yksinyrittäjän toimintatuki kunnalta – hakuaika 30.9.2020 saakka

Yksinyrittäjät ja freelancerit voivat hakea kunnalta 2.000 euron toimintatukea, joka voidaan myöntää yritystoiminnan menojen kattamiseen. Tarkemmat hakuohjeet ja lomakkeet löytyvät kaupungin nettisivuilta kohdasta Koronatuen haku yksinyrittäjille.

Tukea voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa mukaan lukien freelanceryrittäjät.

Avustuksen myöntämisen ehtona on yksinyrittäjän osoittama merkittävä heikentynyt taloudellinen tilanne ja liikevaihdon alenema koronaviruksen takia 16.3.2020 jälkeen. Tuki on harkinnanvarainen. Tukea ei voi myöntää, jos yritys on ollut taloudellisissa vaikeuksissa jo ennen koronakriisiä. Avustusta voidaan maksaa 1.3.2020 – 31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin. Tuki on määräaikainen ja sitä voi hakea 30.9.2020 saakka.

Yrittäjän työttömyysturva – yritystoimintaa ei tarvitse lopettaa!

Yrittäjät ovat voineet saada 8. huhtikuuta alkaen väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Työttömyysturvalain väliaikaisia säännöksiä jatketaan 31. joulukuuta asti.

Jos yrittäjä ei ole koronatilanteen vuoksi vielä työllistynyt takaisin yritystoimintaansa tai tilanne ei ole muutoin muuttunut 1. heinäkuuta alkaen, tullaan TE-toimistosta ottamaan yhteyttä tilanteen tarkistamiseksi. Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa jokaista yrityksessä yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti.

Mikäli yrittäjä on asioinut TE-toimiston kanssa lähiaikoina ja tilannetiedot ovat ajantasaiset, TE-toimisto voi antaa työvoimapoliittisen lausunnon myös ilman yhteydenottoa. Tällaisessa tilanteessa TE-toimisto kuitenkin lähettää lausunnot ja toimintaohjeet yrittäjälle erikseen.

Muistathan aina ilmoittaa, mikäli työnhaku tilanteessasi on muutoksia. Kätevimmin se käy TE-palvelujen sähköisessä Oma asiointi -palvelussa.

Yksinyrittäjän toimintatukea voi hakea rinnakkain yrittäjän työttömyystuen kanssa. Jos 2.000 euron toimintatukea haetaan yrityksen kiinteisiin kuluihin, se ei vaikuta työttömyysturvaan. Jos tukea käytetään yrittäjän palkkaan tai muuhun ansiotulona pidettävään vastikkeeseen, joka on saatu korvauksena työstä, voi se vaikuttaa työttömyysturvan määrään.

Lisätietoa yrittäjän työttömyysturvasta Kelan sivuilta.

Pankki ja Finnvera

Yksinyrittäjä voi hakea myös Finnveran lainatakausta. Finnveran valikoimassa mm. aloittelevan yhtiön alkutakaus sekä hieman pidemmälle ehtineen yrityksen pk-takaus. Takausta haettaessa otetaan yhteys omaan pankkiin, ei Finnveraan. Oma pankki myöntää lainan ja hakee sille Finnveran takauksen, jos hakuehdot täyttyvät.

Takausta hakevan yrityksen on oltava kaupparekisterissä. Takausta ei voida myöntää kevytyrittäjille, freelancereille tai muille suoraan verokortilla työskenteleville. Finnveran takaus voidaan myöntää luotolle 80 prosenttiin asti. Lainat ovat yleensä vakuudettomia, mutta takauksesta peritään maksu.

Yksinyrittäjien yhteydenotot
yritysasiantuntija
Minna Kontro
puh. 040 5372 989
minna.kontro@kalajoki.fi

Kustannustuki vaikeasti sopeutettavissa olevien kulujen kattamiseksi koronaviruksen aiheuttamassa häiriötilanteessa

Eduskunta vahvisti lain kustannustuesta 26.6.2020. Yrityksille tulee uusi toimialasta riippumaton tuki. Tuki on kustannustuki ja yleistuki on tarkoitettu yrityksille, joiden

 • liikevaihto on laskenut koronaviruksen vuoksi merkittävästi (-30%)
 • toimialan liikevaihto on laskenut kriisin seurauksena (-10%)
 • yrityksellä on hankalasti sopeutettavia kustannuksia, tuen määrä yritystä kohden voi olla 2.000 – 500.000€
 • tukea haetaan Valtiokonttorista

Tuki pyritään kohdistamaan eniten koronasta kärsiviin yrityksiin ja toimialoihin. Tämänhetkisen tiedon mukaan kustannustuen hakeminen avautuu heinäkuun alusta. Haun avauduttua löydät sivustoltamme seikkaperäiset ohjeet tuen hakemiseksi.

Klikkaa ja lue lisää kustannuestuesta vaikeasti sopeutettavissa olevien kulujen kattamiseksi.

Yhteydenotot

yritysasiantuntija
Kimmo Niskanen
puh. 044 4691 604
kimmo.niskanen@kalajoki.fi

Pienyritys (1-5 henkilöä mukaan lukien yrittäjä)

ELY-keskuksen avustukset

1. Ravitsemisliiketoimintaa rajoitettiin lainsäädännöllä voimakkaasti koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi 4.4. – 31.5.2020 väliseksi ajaksi. Eduskunta edellytti rajoitukset hyväksyessään kohtuullisten kustannusten kompensointia ja toimia, joilla lievennetään vaikutuksia.

Malli koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä osasta ja joita on mahdollista saada kumpaakin.

Hyvitys toiminnan rajoittamisesta

 • Kohtuullinen hyvitys niistä kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet rajoitusvelvoitteen aikana.
 • Kompensaatio myönnetään tilavuokrista, lvis-maksuista ja muista samankaltaisista joustamattomista juoksevista menoista aiheutuneesta rasitteesta, ei kuitenkaan ainehankintojen tai palkkojen kustannuksista eikä investoinneista.
 • Hyvitys suhteutetaan siihen muutokseen, mikä yrityksen myynnille aiheutui rajoitteen aikana.
 • Hyvitys maksetaan joukkomaksatuksena päätoimisille ravitsemisyrityksille, joilla on verottajalle toimitettu 4/2020 alv-ilmoitus. Muille yrityksille tuki myönnetään hakemuksesta, viimeinen hakupäivä 31.8.2020

Lue lisää tuista ja hyvityksistä ravitsemisyrityksille

Tuki uudelleentyöllistämiseen

 • Tukea valmiuteen ja kykyyn työllistää työntekijöitä koronaepidemiaa edeltänyttä tilannetta vastaavalle tasolle toiminnan käynnistyessä rajoitusajan jälkeen.
 • Tukea voidaan kohdentaa myös henkilöstöpalveluyritysten kautta vuokratyönä tai alihankintana hankitun työn maksamiseen.
 • Tuki myönnetään hakemuksesta, viimeinen hakupäivä 31.10.2020.

Lue lisää uudelleentyöllistämisen tuista

2. Yrityksen kehittämisavustus

Myönnämme kehittämisavustusta pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan. Erityisenä painopisteenä on yritysten kansainvälistyminen.
Kehittämisavustuksen avulla voi kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintaa tai luoda yrityksen kannalta täysin uutta liiketoimintaa. Tähtäimessä voi olla myös vienti- ja kansainvälistymismahdollisuuksien parantaminen tai kasvun hakeminen uusia tuotteita, palveluita tai tuotantomenetelmiä kehittämällä. Yritys voi tavoitella uusia markkinoita tai kartoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kehittämistoimenpiteisiin liittyviä palkka-, konsultointi-, matka-, messuosallistumis- ja vastaavia menoja voidaan tukea enintään 50 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista. Hankkeeseen sisältyviä investointeja voidaan tukea yrityksen koosta ja sijainnista riippuen 10–35 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista.

Lue lisää Ely-keskuksen yrityksen kehittämisavustuksesta

Kelan avustukset

Yrittäjän työttömyysturva

Kela on voinut maksaa yrittäjille työmarkkinatukea maaliskuun puolivälistä alkaen, jos yritystoiminta on kärsinyt koronaepidemian vuoksi. Yrittäjällä on oikeus Kelan maksamaan työmarkkinatukeen 31.12.2020 asti, jos päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai tulot ovat vähentyneet koronaepidemian vuoksi. Tukea voi saada yritysmuodosta riippumatta, eikä yritystoimintaa tarvitse lopettaa. Työmarkkinatuen takautuva hakuaika on 3 kuukautta.

Kela voi maksaa yrittäjälle työmarkkinatukea, jos toinen seuraavista ehdoista täyttyy:

 • päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt
 • yrittäjätulo on epidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 e/kk.

Yrittäjä voi saada työmarkkinatukea vuoden loppuun. Klikkaa tästä Kelan sivuille.

Yrittäjän väliaikainen työttömyysturva

Pankki ja Finnvera

Pienyritys voi hakea takausta Finnverasta. Valikoimassa on mm. aloittelevan yhtiön alkutakaus sekä hieman pidemmälle ehtineen yrityksen pk-takaus. Takausta haettaessa otetaan yhteys omaan pankkiin, ei Finnveraan. Oma pankki myöntää lainan ja hakee sille Finnveran takauksen, jos hakuehdot täyttyvät. Finnveran takaus voidaan myöntää luotolle 80 prosenttiin asti. Takausta hakevan yrityksen on oltava kaupparekisterissä. Lainat ovat yleensä vakuudettomia, mutta takauksesta peritään maksu.

https://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille

Business Finland

Palvelut startup -yrityksille:

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/startup-yritys/startup-yritys/

Pienyritysten yhteydenotot

yritysasiantuntija
Kimmo Niskanen
puh. 044 4691 604
kimmo.niskanen@kalajoki.fi

Pk-yritys (6-250 henkilöä, mukaan lukien yrittäjä)

ELY-keskuksen avustukset

1. Ravitsemisliiketoimintaa rajoitettiin lainsäädännöllä voimakkaasti koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi 4.4. – 31.5.2020 väliseksi ajaksi. Eduskunta edellytti rajoitukset hyväksyessään kohtuullisten kustannusten kompensointia ja toimia, joilla lievennetään vaikutuksia.

Malli koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä osasta ja joita on mahdollista saada kumpaakin.

Hyvitys toiminnan rajoittamisesta

 • Kohtuullinen hyvitys niistä kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet rajoitusvelvoitteen aikana.
 • Kompensaatio myönnetään tilavuokrista, lvis-maksuista ja muista samankaltaisista joustamattomista juoksevista menoista aiheutuneesta rasitteesta, ei kuitenkaan ainehankintojen tai palkkojen kustannuksista eikä investoinneista.
 • Hyvitys suhteutetaan siihen muutokseen, mikä yrityksen myynnille aiheutui rajoitteen aikana.
 • Hyvitys maksetaan joukkomaksatuksena päätoimisille ravitsemisyrityksille, joilla on verottajalle toimitettu 4/2020 alv-ilmoitus. Muille yrityksille tuki myönnetään hakemuksesta, viimeinen hakupäivä 31.8.2020

https://www.keha-keskus.fi/poikkeusrahoitus/mara/hyvitys-toiminnan-rajoittamisesta

Tuki uudelleentyöllistämiseen

 • Tukea valmiuteen ja kykyyn työllistää työntekijöitä koronaepidemiaa edeltänyttä tilannetta vastaavalle tasolle toiminnan käynnistyessä rajoitusajan jälkeen.
 • Tukea voidaan kohdentaa myös henkilöstöpalveluyritysten kautta vuokratyönä tai alihankintana hankitun työn maksamiseen.
 • Tuki myönnetään hakemuksesta, viimeinen hakupäivä 31.10.2020.

https://www.keha-keskus.fi/poikkeusrahoitus/mara/tuki-uudelleentyollistamiseen

2. Yrityksen kehittämisavustus

Myönnämme kehittämisavustusta pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan. Erityisenä painopisteenä on yritysten kansainvälistyminen.
Kehittämisavustuksen avulla voi kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintaa tai luoda yrityksen kannalta täysin uutta liiketoimintaa. Tähtäimessä voi olla myös vienti- ja kansainvälistymismahdollisuuksien parantaminen tai kasvun hakeminen uusia tuotteita, palveluita tai tuotantomenetelmiä kehittämällä. Yritys voi tavoitella uusia markkinoita tai kartoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kehittämistoimenpiteisiin liittyviä palkka-, konsultointi-, matka-, messuosallistumis- ja vastaavia menoja voidaan tukea enintään 50 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista. Hankkeeseen sisältyviä investointeja voidaan tukea yrityksen koosta ja sijainnista riippuen 10–35 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista.

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/yrityksen-kehittamisavustus

Kelan avustukset

Yrittäjän työttömyysturva

Kela on voinut maksaa yrittäjille työmarkkinatukea maaliskuun puolivälistä alkaen, jos yritystoiminta on kärsinyt koronaepidemian vuoksi. Yrittäjällä on oikeus Kelan maksamaan työmarkkinatukeen 31.12.2020 asti, jos päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai tulot ovat vähentyneet koronaepidemian vuoksi. Tukea voi saada yritysmuodosta riippumatta, eikä yritystoimintaa tarvitse lopettaa. Työmarkkinatuen takautuva hakuaika on 3 kuukautta.

Kela voi maksaa yrittäjälle työmarkkinatukea, jos toinen seuraavista ehdoista täyttyy:

 • päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt
 • yrittäjätulo on epidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 e/kk.

https://www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/-/asset_publisher/kg5xtoqDw6Wf/content/yrittaja-voi-saada-tyomarkkinatukea-vuoden-loppuun

https://www.kela.fi/tyottomyysturva-yrittaja

Pankki ja Finnvera

Myös pk -yritys voi hakea takausta Finnverasta. Valikoimassa on mm. aloittelevan yhtiön alkutakaus sekä hieman pidemmälle ehtineen yrityksen pk-takaus. Takausta haettaessa otetaan yhteys omaan pankkiin, ei Finnveraan. Oma pankki myöntää lainan ja hakee sille Finnveran takauksen, jos hakuehdot täyttyvät. Finnveran takaus voidaan myöntää luotolle 80 prosenttiin asti. Takausta hakevan yrityksen on oltava kaupparekisterissä. Lainat ovat yleensä vakuudettomia, mutta takauksesta peritään maksu.

https://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille

Business Finland

Palvelut pk- ja midcap -yrityksille:

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/pk-yritys/pk-yritys/

Palvelut startup -yrityksille:

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/startup-yritys/startup-yritys/

Pk-yritysten yhteydenotot

yritysasiantuntija
Kimmo Niskanen
puh. 044 4691 604
kimmo.niskanen@kalajoki.fi

 Yli 50 työntekijää työllistävät yritykset

Pääomasijoitusyhtiö Tesin rahoitus

Tesi sijoittaa vakautusohjelmasta koronaviruksen vuoksi äkillisiin ja tilapäisiin vaikeuksiin joutuneisiin keskisuuriin yrityksiin, joilla on edellytykset selvitä taloudellisista ongelmista lisärahoituksen avulla. Sijoituksilla pyritään varmistamaan yritysten toiminnan jatkuvuus kriisin yli. Ohjelman koko on yhteensä 150 milj. euroa.

Sijoituskriteerit

Tesi rahoittaa ensisijaisesti yrityksiä, joilla on merkittävää työllisyysvaikutusta ja liikevaihtoa Suomessa:

 • Liikevaihto vähintään 10 milj. euroa vuonna 2019
 • Henkilöstömäärä Suomessa yli 50
 • Liiketoiminta kannattavaa ennen koronakriisiä ja yrityksellä edellytykset myös siihen jatkossa – Käyttökate (EBITDA) positiivinen vuonna 2019 tai kaksi kolmesta edellisvuodesta positiivisia (2017-2019)
 • Koronakriisin vuoksi taloudellinen asema heikentynyt merkittävästi
 • Yhtiö ei ole ollut ylivelkaantunut ennen koronakriisiä

Tesin sijoitukset ovat kooltaan 1-10 milj. euroa.

http://www.teollisuussijoitus.fi/vakautusrahoitus-koronatilanteessa/

Business Finlandin avustukset, pankki ja Finnvera

Myös suuret yritykset voivat hakea Finnveran takauksia ja Business Finlandin tukia. Business Finlandin tuet eivät koske yli 300 miljoonan euron liikevaihtoa tekeviä yrityksiä. Alle miljoonan euron lainassa pankki hakee yrityksen puolesta takauksen Finnveralta. Yli miljoonan euron lainassa yritys neuvottelee aluksi lainasta pankkinsa kanssa, jonka jälkeen hakee takausta Finnveralta.

Yhteydenotot

yritysasiantuntija
Kimmo Niskanen
puh. 044 4691 604
kimmo.niskanen@kalajoki.fi

 

Kuvien lähde: Valtioneuvosto.

Kaikki koronasta yrittäjälle – tietosivustot

Työ- ja elinkeinoministeriö sekä Suomen Yrittäjät ovat koonneet ja päivittävät jatkuvasti Kaikki koronasta yrittäjälle – sivustoja. Sivustoille pyritään kokoamaan kaikki ajankohtainen tieto yrittäjälle koronaviruksen vaikutuksista. Sivustolla mm. tuoreimmat ja tärkeimmät koronavirusta koskevat uutiset yrittäjälle, usein kysytyt kysymykset, tiedotteita, tietoiskuja, blogeja ja webinaareja sekä ohjeita työnantajalle (mm. etätyöohjeistus, työntekijän sairastuminen, karanteeni ja matkustaminen, palkanmaksu, YT-laki ja lomauttaminen jne.).

Linkki TEM:n sivuille
Linkki Suomen Yrittäjien sivulle