Jos koronaviruspandemia on aiheuttanut yritystoiminnallesi haasteita ja uudenlaisia tarpeita, ota ensimmäiseksi yhteyttä Kalajoen seudun yrityspalvelukeskukseen. Yritysasiantuntijamme auttavat selvittämään yrityksesi tilanteen, oikeat rahoituskanavat ja ovat tukenasi jatkotoimien suunnittelussa ja toteutuksessa. Yrityspalvelumme neuvonta on maksutonta.

Yrittäjän pikaopas koronaviruspandemian aikana

Yrityksille on tarjolla erilaisia tukielementtejä ja rahoitushakuja yrityksen koosta ja toimintamuodosta riippuen. Myönteinen rahoituspäätös edellyttää muun muassa, että hakemus on oikein täytetty, se on osoitettu oikealle taholle ja hakemukseen on kirjattu sellaisia toimenpiteitä, joihin rahoitusta voidaan myöntää. Kalajoen seudun yrityspalvelukeskuksen asiantuntijat auttavat maksutta hakemusten laatimisessa ja sen varmistamisessa, että hakemuksessa on mukana kaikki olennainen tieto päätöksen tekemistä varten. Yrittäjän on kuitenkin muistettava, että rahoitukset ovat aina harkinnanvaraisia.

Yritysten kustannustuen toinen hakukierros avoinna 21.12.2020 – 26.2.2021

Kustannustuki on tarkoitettu kaikille yrityksille, joiden liikevaihto on koronan vuoksi laskenut vähintään 30 prosenttia. Kaikkien toimialojen yritykset voivat hakea tukea, mutta työ- ja elinkeinoministeriö on nimennyt ne toimialat, jotka ovat erityisesti kärsineet koronan vaikutuksista. Toimialalistaus nopeuttaa hakemusten käsittelyä. Tukeen on varattu 550 miljoonaa euroa ja sitä voi hakea, vaikka muita tukia olisi jo myönnetty.

Kustannustuen toisen hakukierroksen pääkohdat:

  • lähtökohtaisesti toimialoille, joilla tukikauden (1.6.-31.10.2020) liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia vertailukauden (1.6.-31.10.2019) liikevaihtoon verrattuna
  • kustannustukea voi saada tukikaudella (1.6.-31.10.2020) maksettuihin yrityksen työntekijöiden palkkakuluihin, toiminimiyrittäjien palkkakuluihin (yksityisnostot) sekä muihin joustamattomiin liiketoiminnan kuluihin ja menetyksiin (esimerkiksi vuokrakulut, laite- ja esinevuokrat, lisenssimaksut, käyttöoikeuskorvaukset, välttämättömät vuokratyövoiman kulut)
  • tukea voivat hakea kaikki yritykset sekä liiketoimintaa harjoittavat yhdistykset ja säätiöt
  • yrityksen liikevaihtorajaa ei ole säädetty, mutta myönnettävän tuen alaraja on 2000 euroa
  • tuen piiriin kuuluvat toimialat nimetään kustannustukilaissa säädetyin perustein valtioneuvoston asetuksessa ja tieto yrityksen päätoimialasta tulee sähköiseen hakemukseen suoraan Verohallinnosta
  • jos yrityksen päätoimiala ei kuulu valtioneuvoston asetuksen mukaan tuen piiriin, yritykselle voidaan myöntää kustannustukea harkinnanvaraisin perustein (yrityksen tulee hakemuksella erikseen osoittaa, että sen liikevaihdon lasku johtuu erityisen painavista koronapandemiaan liittyvistä syistä, joka voi olla esimerkiksi viranomaismääräysten tai rajoitusten vaikutukset yrityksen toimintaan)
  • kustannustukea ei voida myöntää maatalouden alkutuotannon, kalatalouden ja vesiviljelyalan toimialoille edes harkinnanvaraisin perustein, sillä toimialoilla sovelletaan erillisiä valtiontukisääntöjä, joista vastaa maa- ja metsätalousministeriö

Valtiokonttorin verkkosivuille on koottu tarkat ohjeet, kuinka kustannustukea haetaan. Huomaathan, että yrityksen tulee täyttää myös muut tuen myöntämisen edellytykset saadakseen kustannustukea. Kustannustuki 2 linkki

Yhteydenotot

yritysasiantuntija
Minna Kontro
puh. 040 5372 989
minna.kontro@kalajoki.fi

yritysasiantuntija
Ilkka Tahvanainen
puh. 040 3552 861
ilkka.tahvanainen@kalajoki.fi

Alkutuotannon väliaikainen tuki koronaviruspandemiasta johtuviin talousvaikeuksiin

Alkutuotannon väliaikainen tuki auttaa maatiloja ja maatalousalan yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia. Alkutuotannon väliaikainen tuki on tarkoitettu koronaviruspandemiasta johtuviin talousvaikeuksiin. Alkutuotannon väliaikaista tukea voi hakea 30.6.2021 saakka.

Millainen yritys voi saada tukea?

Tuki on tarkoitettu alkutuotannon alalla toimiville, koronakriisistä suoraan kärsineille yrityksille. Tällaisia ovat esimerkiksi sellaiset erikoistuneet maatilat, porotilat ja puutarhatilat, jotka myyvät tuotteitaan suoraan ravintoloille tai muille ostajille ja joiden tuotteiden menekki on pysähtynyt tai merkittävästi pienentynyt koronakriisin vuoksi.

Millainen yritys ei voi saada tukea?

Muut yritykset kuin alkutuotannon alan yritykset eivät kuulu tämän avustuksen piiriin. Tukea eivät voi hakea kalastus- ja vesiviljelyalan yritykset. Tukea ei myönnetä julkisille organisaatioille, säätiöille tai yhdistyksille. Tukea ei voi saada, mikäli yritys on taloudellisissa vaikeuksissa muista syistä kuin koronaviruspandemian takia.

Tuen määrä ja tukikelpoiset kustannukset

Tukea voi saada 2000 – 80 000 euroa, mutta korkeintaan 80 prosenttia esitetyistä yrityksen menoista. Menoja tulee hakemuksessa esittää siis vähintään 2500 euroa. Menot ovat hyväksyttäviä enintään kuuden kuukauden pituiselta ajanjaksolta, joka on alkanut aikaisintaan 16.3.2020. Avustusta voi käyttää yrityksen toiminnan jatkumisen turvaaviin, välttämättömiin menoihin, kuten henkilöstö-, kiinteistö- ja vuokrakuluihin. Tukea ei voi käyttää yrittäjän laskennalliseen palkkaan.

Tästä linkistä pääset suoraan alkutuotannon tukea myöntävän Ruokaviraston nettisivulle

Yhteydenotot

turkistalousneuvoja
Pekka Eskeli
puh. 044 4691 339
pekka.eskeli@kalajoki.fi

Kelan avustukset – yrittäjän työttömyysturva

Kela voi maksaa yrittäjille työmarkkinatukea, jos yritystoiminta on kärsinyt koronaepidemian vuoksi. Yrittäjällä on oikeus Kelan maksamaan työmarkkinatukeen 31.3.2021 asti, jos päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai tulot ovat vähentyneet koronaepidemian vuoksi. Tukea voi saada yritysmuodosta riippumatta, eikä yritystoimintaa tarvitse lopettaa. Työmarkkinatuen takautuva hakuaika on 3 kuukautta.

Kela voi maksaa yrittäjälle työmarkkinatukea, jos toinen seuraavista ehdoista täyttyy:

  • päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt
  • yrittäjätulo on epidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 e/kk.

Yrittäjä voi saada työmarkkinatukea maaliskuun loppuun. Klikkaa tästä Kelan sivuille.

Yrittäjän väliaikainen työttömyysturva

Yhteydenotot

yritysasiantuntija
Minna Kontro
puh. 040 5372 989
minna.kontro@kalajoki.fi

Pankki ja Finnvera

Yksinyrittäjä ja pk-yritys voi hakea Finnveran lainatakausta. Finnveran valikoimassa mm. aloittelevan yhtiön alkutakaus sekä hieman pidemmälle ehtineen yrityksen pk-takaus. Takausta haettaessa otetaan yhteys omaan pankkiin, ei Finnveraan. Oma pankki myöntää lainan ja hakee sille Finnveran takauksen, jos hakuehdot täyttyvät. Takausta hakevan yrityksen on oltava kaupparekisterissä. Takausta ei voida myöntää kevytyrittäjille, freelancereille tai muille suoraan verokortilla työskenteleville. Finnveran takaus voidaan myöntää luotolle 80 prosenttiin asti. Takausta hakevan yrityksen on oltava kaupparekisterissä. Lainat ovat yleensä vakuudettomia, mutta takauksesta peritään maksu. Lisätietoja:

https://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille

Yksinyrittäjien yhteydenotot

yritysasiantuntija
Minna Kontro
puh. 040 5372 989
minna.kontro@kalajoki.fi

PK-yritysten yhteydenotot

yritysasiantuntija
Kimmo Niskanen
puh. 044 4691 604
kimmo.niskanen@kalajoki.fi

Kaikki koronasta yrittäjälle – tietosivustot

Työ- ja elinkeinoministeriö sekä Suomen Yrittäjät ovat koonneet ja päivittävät jatkuvasti Kaikki koronasta yrittäjälle – sivustoja. Sivustoille pyritään kokoamaan kaikki ajankohtainen tieto yrittäjälle koronaviruksen vaikutuksista. Sivustolla mm. tuoreimmat ja tärkeimmät koronavirusta koskevat uutiset yrittäjälle, usein kysytyt kysymykset, tiedotteita, tietoiskuja, blogeja ja webinaareja sekä ohjeita työnantajalle (mm. etätyöohjeistus, työntekijän sairastuminen, karanteeni ja matkustaminen, palkanmaksu, YT-laki ja lomauttaminen).

Linkki TEM:n sivuille

Linkki Suomen Yrittäjien sivulle