Jos koronaviruspandemia on aiheuttanut yritystoiminnallesi haasteita ja uudenlaisia tarpeita, ota yhteyttä Kalajoen seudun yrityspalvelukeskukseen. Yritysasiantuntijamme auttavat selvittämään yrityksesi tilanteen, oikeat rahoituskanavat ja ovat tukenasi jatkotoimien suunnittelussa ja toteutuksessa. Yrityspalvelumme neuvonta on maksutonta.

Sulkemiskorvaus yrityksen toiminnan rajoittamisesta tai sulkemisesta

Sulkemiskorvaus koskee yrityksiä tai konserneja, joissa on enintään 49 työntekijää. Sulkemiskorvausta haetaan Valtiokonttorin sähköisen asiointipalvelun kautta. Sulkemiskorvausta on haettava neljän kuukauden kuluessa asiakastilojen sulkemisen päättymisestä.

Yritys voi saada sulkemiskorvausta, kun sen toimitilat on suljettu tilapäisesti asiakkailta lain määräyksen tai viranomaisen päätöksen mukaisesti. Sulkemiskorvaus koskee ravintoloita ja muita ravitsemisyrityksiä sekä esimerkiksi liikunta- ja urheilutiloja, kuntosaleja, kylpylöitä ja sisäleikkipuistoja. Suurille ja keskisuurille yrityksille suunnattu sulkemiskorvaus on työ- ja elinkeinoministeriön ja Euroopan komission valmistelussa.

Lue lisää Valtionkonttorin sivuilta

Yhteydenotot

yritysasiantuntija
Minna Kontro
puh. 040 5372 989
minna.kontro@kalajoki.fi

Yrityksille suunnattujen uusien koronatukien haku alkaa heinä-elokuussa

Valtiokonttori avaa sulkemiskorvauksen haun keskisuurille ja suurille yrityksille torstaina 15.7. kello 9.00. Korvaus koskee yrityksiä ja konserneja, joissa on vähintään 50 työntekijää ja joiden asiakastiloja määrättiin viime keväänä suljettavaksi asiakkailta viranomaisen päätöksellä tartuntatautilain nojalla tai majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetulla lailla. Korvausta voivat hakea esimerkiksi ravintolat, kuntosalit, yleiset saunat, uimahallit ja kylpylät tai sisäleikkipuistot. 

Elokuussa haettavaksi tulee kustannustuen neljäs kierros sekä kiinteiden kattamattomien kustannusten korvaus. Kustannustuen neljännen kierroksen hakuaika alkaa 17.8. ja tukea voi hakea maalis-toukokuulta. Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on koronapandemian vuoksi laskenut yli 30 prosenttia vertailukauteen nähden. Kaikkien toimialojen yritykset voivat jatkossakin hakea kustannustukea. Yksinyrittäjät voivat edelleen hakea kustannustukea. Tuki on vähintään 2000 euroa, jos tuen ehdot täyttyvät.

Lue lisää Valtionkonttorin sivuilta

Yhteydenotot

yritysasiantuntija
Minna Kontro
puh. 040 5372 989
minna.kontro@kalajoki.fi

Yrittäjän työttömyysturva

Kela voi maksaa yrittäjälle työmarkkinatukea 30.9.2021 asti, jos yritystoiminta on kärsinyt koronaepidemian takia. Ilmoittaudu ensin TE-palveluihin työttömäksi työnhakijaksi. Sinun ei tarvitse lopettaa yritystoimintaa, jotta voit saada työmarkkinatukea. Väliaikainen työmarkkinatuki koskee vain niitä yrittäjiä, joiden yritystoimintaan koronaepidemia on vaikuttanut haitallisesti.

Kela voi maksaa yrittäjälle työmarkkinatukea, jos toinen seuraavista ehdoista täyttyy:

  • päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt
  • yrittäjätulo on epidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 e/kk.

Lue työttömyysturvasta lisää Kelan sivuilta

Yhteydenotot

yritysasiantuntija
Minna Kontro
puh. 040 5372 989
minna.kontro@kalajoki.fi

Pankki ja Finnvera

Pankit ovat yhdessä Finnveran kanssa rakentaneet rahoitusta, jonka avulla yritysten on mahdollista selvitä koronan aiheuttaman kriisin yli. Yrittäjän tulee olla itse aktiivinen rahoituksen hakemisessa. Mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tulee olla yhteydessä ensin omaan rahoittajapankkiin ja selvittää millaisia tuotteita heillä on tarjota akuuttiin tilanteeseen.

Finnvera pyrkii auttamaan kaikissa koronatilanteen aiheuttamissa rahoituksen järjestelytarpeissa. Heillä on valmius kasvattaa pk-yritysrahoitusta merkittävästi ja auttaa yritykset yli kriisistä. Finnvera turvaa pk-yritysten lisääntyneitä käyttöpääomatarpeita ensisijaisesti alkutakauksella, pk-takauksella ja Finnvera-takauksella. Lisäksi Finnvera voi myöntää käyttöpääomalainaa koronakriisin aiheuttamiin rahoitustarpeisiin.

Finnveran koronaan liittyvän rahoituksen painopiste on edelleen takauksissa, mutta Finnverasta voi nyt myös suoraan hakea käyttöpääomalainaa, jos yrityksen lainarahoitus ei muutoin järjesty eikä Finnvera tämän vuoksi voi myöntää rahoitustaan takauksena. Lainaa ei voi käyttää rahoittajan olemassa olevien saatavien poismaksamiseen. Korona-valtiontukiohjelma on määräaikainen, ja se on käytettävissä 31.12.2021 asti. Tuen saajat raportoidaan Euroopan komissiolle, joka julkaisee ne EU:n valtiontukiportaalissa. Yli 300 000 euron lainatarpeet ja korona-valtiontuen sallimaa määrää suuremmat lainat arvioidaan tapauskohtaisesti erikseen.

https://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille

Yksinyrittäjien yhteydenotot

yritysasiantuntija
Minna Kontro
puh. 040 5372 989
minna.kontro@kalajoki.fi

PK-yritysten yhteydenotot

yritysasiantuntija
Kimmo Niskanen
puh. 044 4691 604
kimmo.niskanen@kalajoki.fi

Alkutuotannon väliaikainen tuki koronaviruspandemiasta johtuviin talousvaikeuksiin

Alkutuotannon väliaikainen tuki auttaa maatiloja ja maatalousalan yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia. Alkutuotannon väliaikainen tuki on tarkoitettu koronaviruspandemiasta johtuviin talousvaikeuksiin. Alkutuotannon väliaikaista tukea voi hakea 31.12.2021 saakka.

Tuki on tarkoitettu alkutuotannon alalla toimiville, koronakriisistä suoraan kärsineille yrityksille. Tällaisia ovat esimerkiksi sellaiset erikoistuneet maatilat, porotilat ja puutarhatilat, jotka myyvät tuotteitaan suoraan ravintoloille tai muille ostajille ja joiden tuotteiden menekki on pysähtynyt tai merkittävästi pienentynyt koronakriisin vuoksi. Muut yritykset kuin alkutuotannon alan yritykset eivät kuulu tämän avustuksen piiriin. Tukea eivät voi hakea kalastus- ja vesiviljelyalan yritykset. Tukea ei myönnetä julkisille organisaatioille, säätiöille tai yhdistyksille. Tukea ei voi saada, mikäli yritys on taloudellisissa vaikeuksissa muista syistä kuin koronaviruspandemian takia.

Tukea voi saada 2000 – 80 000 euroa, mutta korkeintaan 80 prosenttia esitetyistä yrityksen menoista. Menoja tulee hakemuksessa esittää siis vähintään 2500 euroa. Menot ovat hyväksyttäviä enintään kuuden kuukauden pituiselta ajanjaksolta, joka on alkanut aikaisintaan 16.3.2020. Avustusta voi käyttää yrityksen toiminnan jatkumisen turvaaviin, välttämättömiin menoihin, kuten henkilöstö-, kiinteistö- ja vuokrakuluihin. Tukea ei voi käyttää yrittäjän laskennalliseen palkkaan.

Tästä linkistä pääset suoraan alkutuotannon tukea myöntävän Ruokaviraston nettisivulle

Yhteydenotot

turkistalousneuvoja
Pekka Eskeli
puh. 044 4691 339
pekka.eskeli@kalajoki.fi

Kaikki koronasta yrittäjälle – tietosivustot

Työ- ja elinkeinoministeriö sekä Suomen Yrittäjät ovat koonneet ja päivittävät jatkuvasti Kaikki koronasta yrittäjälle – sivustoja. Sivustoille pyritään kokoamaan kaikki ajankohtainen tieto yrittäjälle koronaviruksen vaikutuksista. Sivustolla mm. tuoreimmat ja tärkeimmät koronavirusta koskevat uutiset yrittäjälle, usein kysytyt kysymykset, tiedotteita, tietoiskuja, blogeja ja webinaareja sekä ohjeita työnantajalle (mm. etätyöohjeistus, työntekijän sairastuminen, karanteeni ja matkustaminen, palkanmaksu, YT-laki ja lomauttaminen).

Linkki TEM:n sivuille

Linkki Suomen Yrittäjien sivulle