Kalajoen kaupungin väliaikainen erityistuki turkistuotantotoimialan yrityksille koronapandemian aiheuttamiin taloudellisiin haasteisiin.

Yrityksille suunnattu erityistuki 2 on Kalajoen kaupungin väliaikainen tukimuoto niille koronapandemian tilanteesta kärsineille kalajokisille yrityksille, jotka toimivat turkistuotannon toimialalla. Tukea voidaan myöntää yritykselle, jonka kotipaikka on Kalajoki (YTJ-rekisteri).

Hakuaika

Ensimmäinen hakukierros päättyy 30.9.2020 eli siihen osallistuvat tukihakemukset tulee jättää em. päivämäärään mennessä. Erityistuen maksatuspäätökset voidaan tehdä sen jälkeen, kun Kalajoen kaupungin tukea koskeva päätös on saavuttanut lainvoiman ja ensimmäinen hakukierros on päättynyt.

Mikäli erityistukea jää myöntämättä ensimmäisen hakukierroksen jälkeen tukeen varatusta 100.000 euron määrärahasta, 1.10.-31.12.2020 saapuneista tukihakemuksista tehdään päätökset hakemusten saapumisjärjestyksessä niin kauan kunnes tukeen varattua määrärahaa riittää jaettavaksi vuoden 2020 aikana.

Tuen määrä ja perusteet

Erityistuki on eri suuruinen tuotantomääriltään eri kokoisille yrityksille. Erityistukea voidaan myöntää 2.000 – 5.000 euroa / yritys. Myönnettävä tukimäärä perustuu yrityksen tuotantosuuntaan (kettu/minkki) sekä tuotantosuunnittain ilmoitettujen siitosnaaraiden määrään, joka tulee osoittaa kesällä 2020 jätetystä pentuilmoituksesta.

Myönnettävä avustus on kokonaisuudessaan tuen saajalle de minimis -tukea. Tukea saavan yrityksen tulee itse huolehtia siitä, että de minimis -tukea koskevat maksimimäärät eivät ylity. De minimis -tuki tarkoittaa julkista yritystukea, jonka määrän Euroopan Unioni on tulkinnut niin vähäiseksi, ettei se vääristä kilpailua tai vaikuta EU-jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Yritykselle voidaan myöntää enintään 200 000 euroa de minimis -tukea kolmen peräkkäisen verovuoden kuluessa, tästä poikkeuksena alkutuotannon yritys, jolle de minimis -tuki voi olla enintään 30 000 euroa. Tukipäätöksessä on ilmoitettu, jos kyseessä on de minimis -tuki. Yrityksen tulee itse huolehtia, että eri päätöksillä myönnettyjen de minimis -tukien yhteenlaskettu määrä ei ylitä sallittua maksimäärää. Lisätietoa de minimis-tuesta TEM:n nettisivuilta.

Tuen myöntämisen kriteerit

Tukea saavan yrityksen tulee täyttää kannattavan toiminnan edellytykset. Tämä voidaan todeta suoraan muun julkisen rahoittajan myöntämän väliaikaisen koronatuen myöntämispäätöksestä vuodelta 2020 (esim. alkutuotannon tuki, tuki maaseutuyrityksille, ELY-keskuksen tuki, Business Finlandin tuki, valtion takaama lainapäätös). Mikäli aiempaa vuonna 2020 koronasta johtuvan tuen myöntämispäätöstä ei ole, kannattavan toiminnan edellytysten arvioinnissa huomioidaan yrityksen viimeisimmän tilinpäätöksen tulos ja oma pääoma. Oman pääoman arvioinnissa huomioidaan myös taseessa ilmoitetut mahdolliset oman pääoman ehtoiset rahoitukset. Mikäli sekä tilinpäätöksen tulos että oma pääoma ovat reilusti miinuksella huomioiden myös oman pääoman ehtoinen rahoitus, tukea ei voida myöntää. Mikäli yritys on saanut täyden 100.000 euron suuruisen väliaikaisen koronatuen vuonna 2020, kaupungin tukea ei myönnetä ko. yritykselle.

Mikäli yrittäjällä on verovelkaa, yrityksellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi tai Verohallinnolle toimitettu maksuaikahakemus verovelan hoitamiseksi. Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019 (investoinnit tms.).

Yrityksen toiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyminen koronasta johtuen on todennettava jäljennöksillä kirjanpidosta ja/tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot). Merkittävänä heikentymisenä voidaan pitää sitä, että myyntituotot ovat laskeneet 30 % tai enemmän esimerkiksi verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Tämä voidaan osoittaa esimerkiksi yrityksen tilitoimiston laatimalla kirjanpidon otteella / todistuksella tammi-heinäkuun ajalta vuosilta 2019 ja 2020.

Muut hakuohjeet

Tukipäätöksen tekeminen edellyttää kokonaisuudessaan täytettyä hakemusta ja vaadittujen liitteiden toimittamista. Puutteellisiin hakemuksiin pyydetään tarvittaessa lisätietoja, mutta perusteellisesti laaditut hakemukset liitteineen menevät käsittelyjonossa etusijalle puutteellisiin hakemuksiin nähden. Hakemus kannattaa siis täyttää vasta, kun kaikki liitetiedot ja tiedot ovat kasassa.

Erityistuki 2 on harkinnanvarainen. Tuen myöntämisestä ilmoitetaan myös verottajalle.

Erityistuki2:n hakeminen

Erityistuki 2:sta haetaan sähköisesti Kalajoen kaupungilta tämän sivun oikeassa laidassa olevan linkin kautta.

Hakemuksen täyttämisessä kannattaa käyttää uusinta selainversiota. Tällä varmistetaan annettujen tietojen välittyminen vastaanottajalle.

Neuvot hakemiseen

Hakemuksen täyttämisessä neuvoo ja avustaa turkistalousneuvoja Pekka Eskeli, puh. 044 4691 339 tai pekka.eskeli@kalajoki.fi

Hakemukset valmistelee yritysasiantuntija Minna Kontro, puh. 040 5372 989 tai minna.kontro@kalajoki.fi