Ohjeita peruskoulujen palatessa lähiopetukseen 14.5. alkaen

 

1. Koulutyö järjestetään osittain poikkeavasti kevätlukukauden loppuun asti

 • Isoja yhteistilaisuuksia (esim perinteisiä kevätjuhlia) ei järjestetä
 • Koulujen tilaratkaisut toteutetaan siten, että oppilaita on kouluissa kerralla tavallista vähemmän, opetusta järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös muissa kuin koulun omissa tiloissa.
 • Opetusta järjesteään paljon myös ulkona, mikä osaltaan väljentää koulutilojen käyttöä
 • Alakouluissa opetusryhmät pidetään erillään koko koulupäivän ajan
 • Yläkouluissa luokan opetus järjestetään samassa opetustilassa koko päivän, mikä vähentää kontaktien määrää. Valinnaisaineet voidaan kuitenkin opettaa sekaryhmissä
 • Kouluruokailu järjestetään porrastetusti siten, että samaan aikaan ruokailemassa on vähemmän oppilaita kuin tavallisesti.
 • Valtakunnallisten ohjeiden mukaan kouluissa tapahtuva toiminta ei ole kokoontumislain mukainen yleinen kokous tai yleisötilaisuus eikä siihen sovelleta mahdollisia kokoontumisrajoituksia, myöskään henkilöiden välisistä turvaväleistä ei ole annettu koulujen kohdalle valtakunnallisia määräyksiä. Opetusryhmiä ei tarvitse jakaa vaan väljyyttä haetaan tilajärjestelyillä

2. Sairastumiset

 • Kenenkään ei pidä tulla kouluun, jos hänellä on mitään sairastumiseen liittyviä oireita. Sairaspoissaolot ilmoitetaan koululle normaalisti.
 • Mikäli lapsella tai hänen perheenjäsenellään on vaikea perussairaus, hoitava lääkäri arvioi, voiko oppilas palata kouluun.
 • Mikäli oppilas ei tule kouluun muusta syystä, tulee huoltajan anoa lupa koululta oppilaan poissaoloon.

3. Koulukuljetukset

 • Koulukuljetukset järjestetään normaalin aikataulun mukaisesti ajalla 14.-29.5.
 • Taksikuljetuksessa olevat oppilaat ilmoittavat normaaliin tapaan suoraan taksikuskille mahdollisista poissaoloista samoihin numeroihin kuin ennen poikkeustilannetta
 • Linja-autokuljetukset järjestetään saman aikataulun mukaan kuin aiemmin. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan wilma-viestinä suoraan oppilasta ja hänen huoltajaansa
 • Kuljetukset pyritään järjestämään mahdollisimman väljästi käytettävissä olevan kaluston puitteissa, autoja desinfioidaan kuljetusten välissä, mutta muutoin kuljetukset järjestetään samalla tavalla kuin ennen poikkeustilaa
 • Koulukyytejä väljentää osaltaan myös se, että toisen asteen oppilaitokset eli JEDU ja lukio jatkavat valtakunnallisen suosituksen mukaisesti etäopetuksessa lukuvuoden loppuun

4. Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja

 • Kädet pestään aina kouluun tultaessa sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua ja ulkoa sisälle tultaessa sekä ainea aivastamisen tai yskimisen jälkeen

5. Siivous

 • Koulutilojen siivousta tehostetaan
 • Yhteiskäytössä olevia työvälineitä ei käytetä. Mikäli opetusta ei pystytä järjestämään muutoin, desinfioidaan yhteiskäytössä olevat työvälineet käyttäjien välillä

6. Jos koulussa todetaan koronavirustartunta

 • Mikäli oppilas sairastuu koulupäivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan aikuisen valvonnassa odottamaan vanhempaa
 • Oireisten tulee olla puhelimitse yhteydessä terveyskeskukseen. Tarkemmat ohjeet ja yhteytiedot https://kalajoki.fi/koronatiedotus/kuntalaisille/
 • Jos koulussa todetaan koronavirustartunta, tartuntataudeista vastaava lääkäri selvittää, onko tapahtunut altistumisia ja asettaa tilanteen mukaan karanteenin
 • Koronavirutartunnan saaneen on oltava pois koulusta vähintään seitsemän vuorokauden ajan oireiden alkamisesta mutta tarvittaessa pidempään niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta oireeton ennen kuin palaa kouluun

7. Koulut tiedottavat tarkemmin omista järjestelyistään