Kaikki peruskoulut ja lukio ovat suljettuna 18.3.-13.5.2020.

Valtioneuvosto on uudelleen linjannut pienimpien koululaisten lähiopetusta poikkeusoloissa.

  • Maanantaista 23.3. alkaen kaikki peruskoulun 1-3 luokkien oppilaat  voivat saada tarvittaessa opetusta myös lähiopetuksen  muodossa.

Kouluun ei ole kuitenkaan linjaukseen tehdyn tarkennuksen jälkeenkään pakko mennä, vaan myös 1-3 luokkalaisia suositellaan vahvasti osallistumaan opetukseen etäopetuksen välityksellä, mikäli mahdollista.

Kalajoella ne 1-3 luokkien oppilaat, jotka eivät voi osallistua etäopetukseen kotona, menevät maanantaina 23.3. omaan kouluunsa. Huoltajan tulee ilmoittaa asiasta Wilmassa koulunjohtajalle lauantaihin 21.3. klo 16.00 mennessä. Erityisen tärkeää on ilmoittaa silloin, kun oppilas on kuljetuksessa. Liikennöitsijät ovat peruneet osan vakiovuoroista, minkä vuoksi kuljetukset joudutaan järjestämään osin poikkeuksellisesti. Muuttuneista kuljetuksista ilmoitetaan Wilmassa suoraan huoltajalle.

  • Kouluun saavat myös mennä 1.-9.-luokkalaiset, joilla on erityisen tuen päätös. Tämä siis koskee lapsia, jotka tarvitsevat erityisesti tukea opinnoissaan.
  • Muut lapset käyvät koulua etänä.
  • Kouluruokailuun ovat oikeutettuja ne lapset, jotka ovat lähiopetuksessa.
  • Kevään ylioppilaskokeet järjestetään tiivistetyssä aikataulussa.