Valtioneuvosto suosittaa, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, tekevät niin. Jos et pysty hoitamaan lasta kotona, voit viedä terveen lapsen varhaiskasvatukseen, vaikket työskentelisi kriittisellä alalla. Tilannetta seurataan tarkasti ja suositusta päivitetään tarpeen vaatiessa.

Poikkeustilan aikana (18.3-13.5.2020) kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevien lasten hoitolaskuissa hyvitetään lasten poissaolopäivät samaan tapaan kuin joulun aikana. Poissaolomerkinnät tulee käydä tekemässä DaisyNettiin välittömästi. Jo lukkiutuneiden viikkojen osalta (viikot 13-14), ilmoittakaa poissaolot lapsen omaan ryhmään/perhepäivähoitajalle.

Yksityisten varhaiskasvatusyksiköiden poissaolojen hyvityskäytännöistä voit kysyä suoraan lapsesi hoitopaikasta.

Tiedotamme lisää mikäli tilanne muuttuu.