Koronavirusepidemian tilanne Kalajoella 10.9.2020

koronatiedotus Kalajoki

Koronavirustartunnat ovat lisääntyneet Suomessa elo-syyskuun aikana rauhallisen kesäkauden jälkeen. Eri puolilla maata on ilmennyt paikallisia, laajojakin altistumisia, jotka osoittavat, että koronaviruspandemiaan on edelleen suhtauduttava vakavasti.

Epidemiatilanne

Kalajoen alueella ei ole toistaiseksi ollut julkisuuskynnyksen (5 tai enemmän) ylittävää tartuntamäärää. Raahessa ja Kainuussa olleita paikallisia joukkoaltistumisia ja tautikeskittymiä lukuun ottamatta tilanne on ollut rauhallinen koko sairaanhoitopiirin alueella. Altistumisketjut ovat kuitenkin usein pitkiä ja toisella paikkakunnalla tapahtuneet altistumiset voivat ulottua eri henkilöiden kautta myös Kalajoelle saakka. Siksi ennaltaehkäisevät toimenpiteet ovat ensiarvoisen tärkeitä tautitilanteen pitämiseksi maltillisena.

Testaaminen ja infektiovastaanotto

Kalajoella on panostettu testaamiseen. Tällä hetkellä testiin pääsee viimeistään seuraavana arkipäivänä ja näytevastaukset saadaan keskimäärin 1-2 vuorokaudessa.

Testaaminen tapahtuu Kalajoella Himangan infektiovastaanoton lisäksi Ymmyrkäisiin avatussa drive-in -testauspisteessä. Kaikkien infektio-oireisten tutkimus ja hoito on edelleen keskitetty Himangalle, jonne yhteydenotot tapahtuvat puhelimitse. Puhelimitse tehdään myös testausta edeltävä hoidontarpeen arvio.

Vaikutus palvelutarjontaan

Olemassa olevassa tilanteessa ei sallita ulkopuolisten vierailuja kouluille ja päiväkoteihin. Tämä rajoitus koskee myös lasten ja nuorten vanhempia. Kuljetuksessa oleville yli 15-vuotiaille oppilaille on järjestetty kasvosuojaimet kuljetusten ajaksi.

Asumispalveluissa ja vuodeosastolla noudatetaan valtakunnallisia ohjeita suojavarusteiden käytöstä ja ulkopuolisten vieraiden vastaanottamisesta. Vierailuista on sovittava aina ensin henkilökunnan kanssa vierailijamäärän rajoittamiseksi. Kukin yksikkö antaa täsmällisemmät ohjeet vierailuissa noudatettavista menettelyistä sekä tarvittaessa niiden aikana käytettävistä suojavarusteista.

Kaikessa toiminnassa noudatetaan yleisiä turvallisuus- ja hygieniasuosituksia. Palveluita tulee käyttää ainoastaan terveenä ja kohtaamisissa noudatetaan riittäviä turvavälejä sekä hyvää käsi- ja yskimishygieniaa. Kasvosuojainta on suositeltavaa käyttää niissä tilanteissa, joissa turvavälin säilyttäminen on mahdotonta.

Koronaepidemian vaikutus talouteen

Kalajoen kaupungin taloudellinen tilanne on vahva. Koronan vaikutus verotuloihin, toimintatuottojen alenemiseen ja toimintamenojen kasvuun arvioidaan olevan vuoden 2020 osalta 4 miljoonaa euroa, johon valtiolta on saatu tukea 3 miljoonaa euroa. Kalajoen vakaa taloudellinen pohja ja se, että sosiaali- ja terveyspalvelut ovat meillä samassa kaupunkiorganisaatiossa helpottavat asioiden joustavaa hoitamista ja tiedonkulkua. Kalajokiset yritykset ovat saaneet yhteensä yli 4 miljoonaa euroa avustuksia eri lähteistä koronasta johtuen.

Lopuksi

Ylilääkäri Anu Eskelinen:

”Toivon sinnikkyyttä ylläpitää ennaltaehkäiseviä toimia. Turvavälien ylläpidosta sekä hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta huolehtiminen ovat ensiarvoisen tärkeitä.  Yleisillä paikoilla tulee liikkua vain terveenä, hygieniaohjeita korostetusti noudattaen. Oireiden ilmetessä tulee yhteys infektiovastaanottoon ottaa matalalla kynnyksellä, jotta voidaan arvioida, onko testaaminen aiheellista.”

 

Lisätietoja:

Jukka Puoskari
kaupunginjohtaja
jukka.puoskari@kalajoki.fi  

Anu Eskelinen
ylilääkäri
anu.eskelinen@kalajoki.fi