Kunniamaininta Sitran Ravinnekierto- Challenge ideakuulutuksessa tuli Bioarvolanta hankkeen idealle ”Itämeren ravinteiden kierrätys rikastetussa biohiilessä”.

Sitra järjesti Ravinnekierto-Challenge- ideakuulutuksen 1.12.2015-29.2.2016.
Sitra on julkisoikeudellinen rahasto, joka on perustettu Suomen itsenäisyyden 50-vuotisjuhlan kunniaksi. Sen tavoite on rakentaa huomisen menestyvää, kestävää ja hyvinvoivaa Suomea. Sitra edistää hyvinvointia ja menestyksellisiä ratkaisuja hiilineutraalissa kiertotaloudessa.

Kilpailulla pyrittiin löytämään ja tukemaan ravinteisiin ja niiden kierron tehostamiseen liittyvien tuotteiden ja palveluiden lisäarvoa kasvattavia ratkaisuista, joilla voi mahdollisimman vaikuttavasti kasvattaa myös biopohjaisten tuotteiden ja palveluiden lisäarvoa ja luoda uusia työpaikkoja maaseudulle.

Bioarvolanta hankeen tutkijaryhmän muodostaa Luonnonvarakeskuksesta vanhempi tutkija Maarit Hellstedt, professori Kari Tiilikkala, professori Kristiina Regina ja yritysasiantuntija Mirja Mustonen Kalajoen kaupungin Yrityspalvelukeskuksesta. Bioarvolanta, Biohiili päästöjen vähentäjänä ja lannan arvon kohottajana turkistarhoilla. Projektin hallinnoija on Luonnonvarakeskus  ja osatoteuttaja Kalajoen kaupunki Yrityspalvelukeskus. Mukana on 4 turkistarhaa Kalajoelta sekä 3 Turkistuottajayhdistystä.

Challenge kilpailulla haettiin ehdotukisa; Miten saamme ravinteet kiertämään paremmin ja taloudellisesti kannattavasti? Kilpailuun osallistui 42 erilaista ehdotusta.

Kunniamaininta tuli ”Itämeren ravinteiden kierrätys rikastetussa biohiilessä”.

Tuomariston arvion mukaan Itämeren ravinteiden kierrätys rikastetussa biohiilessä, ehdotus edusti älykästä ratkaisua paikallisesti merkittävään ongelmaan, jolla on merkitystä elinkeinon kestävyydelle. Ehdotuksella katsottiin olevan myös mahdollisuuksia laajempiin sovellutuksiin.

Challenge-kilpailussa Diplomi-insinööriopiskelijoiden Särkifood sekä Outotecin ja Ecolan Oy:n yhteinen Fullreclietteenkäsittelymenetelmä saavuttivat jaetun ensimmäisen sijan Ravinnekierto Challenge -ideakuulutuksessa. Alan toimijoiden mukaan ravinnekierron tehostuminen on mahdollista ennen kaikkea kannattavan liiketoiminnan myötä.

Ensimmäisen sijan jakaneet ehdotukset palkittiin 10 000 euron suuruisella rahapalkinnolla. Lisäksi kunniamaininnan sai kaksi ehdotusta: 1) Ehdotus turkistarhauksesta syntyvien ravinteiden sitominen biohiileen ja tuotteistus kasvualustoiksi sekä 2) käytetyistä alkaliparistoista saatavien hivenaineiden jalostus maatalouskäyttöön.

Palkintojen jaon lisäksi tilaisuudessa nostettiin paneelikeskustelujen keinoin aiheesta
” Liiketoimintaa ravinteiden kiertoon – ohjauskeinot ja kannusteet ja Ravinteiden, erityisesti fosforin kierto”.

Lisätietoja
Maarit Hellstedt, Luonnonvarakeskus, puh. 029 5326 120
Mirja Mustonen, Kalajoen kaupunki, puh. 044 4691 249

Kunniamaininta

Puhdas Itämeri -lahjoitus