Kunnossapidon vastuualueet kesäaikaan

Kesäaikaan keskustelua käydään muun muassa leikkaamattomista nurmialueista, tienvierustoista sekä pusikoituneista ojista. Aina vastuu ei kuitenkaan ole kaupungilla, kuten usein luullaan, vaan kunnossapitotyöt voivat kuulua myös kiinteistön omistajalla tai -haltijalle.

Kiinteistöjen omistajien tai -haltijoiden vastuulle kuuluu:

  1. Jalkakäytävien puhdistus ja siistinä pitäminen
  2. Taloliittymien ja rumpujen puhdistus ja auki pitäminen
  3. Tontin rajasta 3 metrin etäisyydelle ulottuva, tonttiin välittömästi rajoittuvan viherkaistan ja ojan alueella nurmikon hoito, roskien poistaminen, muu puhtaanapito sekä kasvillisuuden siistinä pitäminen
  4. Tontin viereisen ajoradan siistinä pitäminen katualueen keskilinjaan asti

Kunnossapitovelvoitteet perustuvat lakiin kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (547/2005).