Kutsu varhaiskasvatusselvityksen kuulemistilaisuuksiin

Tilaisuudet pidetään Kalajoen kaupungintalolla (Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki) tiistaina 16.8.2022 klo 17 alkaen ja Himangalla Raumankarin koululla (Leipämäentie 8, 68100 Himanka) keskiviikkona 17.8.2022 klo 17 alkaen.
Tervetuloa keskustelemaan asian valmistelussa mukana olleiden viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kanssa ja antamaan palautetta Kalajoen varhaiskasvatuksen tulevaisuuteen liittyen.

Varhaiskasvatuksen palveluverkon uudistus

Mittavassa selvitystyössä on tarkasteltu muun muassa lasten määrää ja sen arvioitua kehitystä, varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten ikärakennetta ja sijoittumista kaupungin alueella sekä lähitulevaisuuden uudistuksia ja yksityisen palveluntuotannon osuutta varhaiskasvatuksessa.

Palveluverkkoselvitystä on tehty viranhaltijoiden toimesta yhteistyössä kaupungin palveluverkkoa ja kiinteistörakennetta ohjaavan toimikunnan kanssa.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 20.6.2022 yksimielisesti uudesta varhaiskasvatuksen palveluverkosta seuraavaa;

  • Kalajoen keskustaajamaan sijoittuu 160-paikkainen päiväkoti. Uusi päiväkoti korvaa päiväkoti Mäntylän ja Marttilantien päiväkodin toiminnot. Uuden päiväkodin suunnittelu alkaa vuonna 2023, rakentaminen tapahtuu vuosina 2024–2025, päiväkodin valmistuen elokuussa 2025.
  • Himangalle sijoittuu 80-paikkainen päiväkoti. Uusi päiväkoti korvaa päiväkoti Satumajakan ja sen satelliittiyksiköiden toiminnot. Uuden päiväkodin suunnittelu alkaa vuonna 2025, rakentaminen tapahtuu vuosina 2026–2027, päiväkodin valmistuen elokuussa 2027.