MRL 171 §:n mukaista poikkeamista koskevan päätöksen antamisesta

Päätöksen antopäivä   22.3.2018 klo 8.00 Kalajoen kaupunginhallitus antaa alla mainitusta lupahakemuksesta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tuleva kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Kalajoen kaupungintalolla, Kalajoentie 5, …

MRL 171 §: mukaista poikkeamista koskevan päätöksen antamisesta

Päätöksen antopäivä   22.3.2018 klo 8.00 Kalajoen kaupunginhallitus antaa alla mainitusta lupahakemuksesta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tuleva kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Kalajoen kaupungintalolla, Kalajoentie 5, …

Rakennustarkastajan päätökset 29.3.2018

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 29.03.2018 Tämä ilmoitus on julkipantu 28.03.2018 – 12.04.2018 ilmoitustaululle   § Tunnus/Rakennuslupa Hakija Rakennuspaikka Asia ja toimenpide   1 Myönnetty 18-0001-P ETELÄNKYLÄ, 208-402-0005-0282 Pikkukoukku 5, 85100 KALAJOKI   …

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Kalajoen Satama Oy, vesilain mukainen lupahakemus

Lupahakemus ja siihen liittyvät asiakirjat nähtävillä 22.3.-23.4.2018 Kalajoen kaupunginvirastolla, Kalajoentie 5. Kuulutus PSAVI/2140/2017 – Kalajoen sataman Länsilaiturin rakentaminen ja vesialueen ruoppaaminen Hakemusasiakirjojen keskeinen sisältö on luettavissa osoitteessa http://www.avi.fi/lupatietopalvelu

Ympäristölupapäätös Lapinoja Ari ja Maija, eläinsuoja

Kalajoen kaupungin ympäristötarkastaja antaa päätöksensä Ari ja Maija Lapinojan ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Hakemus koskee eläinsuojan toimintaa Kalajoen kaupungin Mehtäkylän tilalla Vainio 208-404-8-40. Päätökseen tyytymätön …

Valtuuston kokous

Kaupunginvaltuuston kokous Aika 26.03.2018 klo 18:00 Paikka Kaupungintalo, kokoussali Kaljaasi Käsiteltävät asiat     Asia Otsikko Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen   1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus   2 Pöytäkirjan tarkastajien …

Maa-aines- ja ympäristölupapäätös Louhinta Kääntä Oy

Kalajoen kaupungin ympäristötarkastaja antaa päätöksensä Louhinta Kääntä Oy:n maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Hakemus koskee maa-ainesten ottolupaa ja ympäristölupaa kalliokiven louhintaan ja murskaukseen Kalajoen …

Avantouimavesien tutkimustulokset avantouintikaudella 2017 – 2018

Avantouimavesien tutkimustulokset Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella avantouintikaudella 2017 – 2018. Kunnat: Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki ja Raahe. Taulukoiden raja-arvovaatimukset Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta 354/2008 Avantouimavesien tutkimustulokset 2017 – 2018

Ilmoitus Läntisten tuulivoimapuiston osayleiskaavan voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on 30.5.2017 § 63 hyväksynyt Läntisten tuulivoimapuiston osayleiskaavan. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi kaavaa vastaan tehdyn valituksen päätöksellään 30.1.2018. Kaavasta ei ole edelleen valitettu ja kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS Kaava-aineisto

Asemakaavan vaiheittaiset muutokset Hiekkasärkkien asemakaava-alueelle vireille

Kalajoen kaupunginhallitus on kokouksessaan 19.2.2018 päättänyt käynnistää MRL 50§ 2 momentin mukaiset vaiheittaiset asemakaavan muutokset Hiekkasärkkien asemakaava-alueelle kolmena erillisenä osa-alueena. Kaavahankkeiden pääasiallisena tavoitteena on mahdollistaa pysyvä asuminen osalla kaavassa loma-asumiselle varatuilla alueilla (RA) …