Ympäristölupahakemus eläinsuojalle, Lapinoja Ari ja Maija

Ari ja Maija Lapinoja ovat jättäneet ympäristöluvan muutoshakemuksen eläinsuojan laajennukselle Kalajoen kaupungin Mehtäkylän tilalle Vainio 8:40. Tilalla on voimassa oleva ympäristölupa vasikoiden välikasvattamolle. Nyt suunnitellaan rakennettavaksi uudet tilat 120 nuorelle naudalle iältään 6-14 …

Rakennustarkastajan päätökset 25.1.2018

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 25.01.2018 Tämä ilmoitus on julkipantu 24.01.2018 – 08.02.2018 ilmoitustaululle § Tunnus/Rakennuslupa Hakija Rakennuspaikka Asia ja toimenpide 1 Myönnetty 18-0001-R POHJANKYLÄ, 208-406-0009-0135 Pirkonsuontie 10, 85100 KALAJOKI Kalajoen kaupunki RAKENNUSLUPA …

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle, Hukka Kari

Kari Hukka on jättänyt ympäristölupahakemuksen uudelle eläinsuojalle Kalajoen kaupungin Rahjan kylälle tilalle Hukka 7:142. Tilalla tullaan pitämään enintään 68 lypsylehmää, 20 hiehoa, 12 lehmävasikkaa ja 20 alle 6 kk ikäistä vasikkaa. Vanha tilakeskuksen …

Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston lupapäätös / Megaturve Oy

Annettava päätös Antopäivä 15.1.2018 Päätösnumero 2/2018/1 Hakija: Megaturve Oy Asia: Marjanevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Kalajoki, Alavieska ja Merijärvi Kuulutus päätöksen antamisesta _ lupapäätös nro 2_2018 Päätös on nähtävänä 15.1. – 14.2.2018 Kalajoen …

Tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen voimassaolon pidennyksestä ilmoittaminen, Valtatie 27 kevyen liikenteen alikulku liikennejärjestelyineen Kalajoen Tyngällä

Liikennevirasto on pidentänyt 19.12.2017 antamallaan päätöksellä tiesuunnitelman Valtatie 27 kevyen liikenteen alikulku liikennejärjestelyineen Kalajoen Tyngällä, Kalajoki hyväksymispäätös 4864/0720/2012, 13.6.2013 (Lainvoimaisuus 17.9.2013) voimassaolon määräaikaa neljällä vuodella vuoden 2021 loppuun. Päätökset ja niiden perusteena olevat …

Marinan asemakaava-alueen kunnallistekniikan suunnitelmat nähtäville

Marinan asemakaava-alueen kunnallistekniikan suunnitelmat pidetään julkisesti nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 85 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti 14 päivän ajan Kalajoen kaupungintalolla 11. – 25.1.2018. Kirjalliset muistutukset suunnitelmasta tulee toimittaa ennen …

Avantouimavesien tutkimustulokset avantouintikaudella 2017 – 2018

Avantouimavesien tutkimustulokset Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella avantouintikaudella 2017 – 2018. Kunnat: Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki ja Raahe. Taulukoiden raja-arvovaatimukset Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta 354/2008 Avaintouimavesien tutkimustulokset 2017 – 2018

Kuuleminen vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta

Viite: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006) KUULUTUS Vaikuta vesiin – vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi Vaikuta vesiin -raportit Tausta Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä …

Merenhoitosuunnitelman kuulemisasiakirja: Suomen meriympäristön tila 2018

Viite: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006) KUULUTUS Merenhoitosuunnitelman kuulemisasiakirja ”Suomen meriympäristön tila 2018” Suomen meriympäristön tila raportti_22joulu KUULTAVA Tausta Merenhoidon suunnittelua ohjaavat Suomessa laki vesienhoidon ja merenhoidon …