Torvenkylän tuulivoima-alueen osayleiskaava hyväksyttiin

Kalajoen valtuusto on 6.11.2017 § 118 hyväksynyt Torvenkylän tuulivoima-alueen osayleiskaavan. Valitusaika on 30 päivää päätöksen nähtävilleasettamispäivästä 14.11.2017, kyseistä päivää lukuun ottamatta. Maankäyttöpalvelut Kaava-aineisto

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston kokous

Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston kokous pidetään maanantaina 27.11.2017 kello 10.00 Oulussa Oulun Diakonissa-laitoksella, Hyvinvointikeskuksen Wegelius-salissa. Tytti Tuppurainen Tytti Tuppurainen Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston kokouksen esityslista on julkaistu Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla, osoitteessa http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kokousasiakirjat  

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 9.11.2017 valitukseen Vesikolmio Oy:n ympäristölupa-asiassa

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 9.11.2017 / 17/0506/3 valitukseen ympäristölupa-asiassa Muutoksen hakija: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Luvan hakija: Vesikolmio Oy, Ylivieska Päätös, johon muutosta haettu:  Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 15.6.2016 nro 89/2016/1 Päätös valitusosoituksineen on luettavissa Kalajoen kaupungintalolla 10.11. …

Rakennustarkastajan päätökset 14.11.2017

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 14.11.2017 Tämä ilmoitus on julkipantu 13.11.2017 – 28.11.2017 ilmoitustaululle § Tunnus/Rakennuslupa Hakija Rakennuspaikka Asia ja toimenpide 210 Myönnetty 17-0203-T ETELÄNKYLÄ, 208-402-0003-0805 Sonninnokantie, 85100 KALAJOKI Elenia Oy TOIMENPIDELUPA Puistomuuntamo …

Ympäristölupapäätös Rahja Esa ja Marja-Leena, eläinsuoja

Kalajoen kaupungin ympäristötarkastaja antaa päätöksensä Esa ja Marja-Leena Rahjan ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Hakemus koskee eläinsuojan toiminnan laajentamista Kalajoen kaupungin Rahjan kylällä tilalla Rahja 6:66. …

Vesilain mukainen lupahakemus

Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle saapunut lupahakemus Kalajoen Hiekkasärkkien leirintäalueen uimarannan kunnostusruoppausta koskevan luvan nro 63/2014/2 määräajan pidentäminen, Kalajoki Hakija: Kalajoen Etelänkylän jako- ja kalastuskunta Kuulutus ja asiakirjojen keskeinen sisältö on nähtävillä Kalajoen kaupungintalolla 19.10. – …

Uimarantaluettelo ja valvontatutkimukset kesällä 2017

Yleisiltä uimarannoilta 1. ns. EU-rannoilta (STM:n asetus 177/2008 muutos 711/2014), joilla käy uimakauden aikana huomattava määrä uimareita päivässä. Uimavesinäytteitä otetaan neljästi uimakauden aikana. Pienellä yleisellä uimarannalla tarkoitetaan sellaista yleistä uimarantaa, jolle kunnan terveydensuojeluviranomaisen …