Asemakaavan muutos Plassin alueelle vireille

Kirkonseudun asemakaavan muutos Plassin Kruununpuiston alueelle käynnistyy. Kaavahanke sijoittuu Papinpolun, Markkinatien, Pikkupuiston ja joen rajaamalle alueelle.

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti nähtävillä 1.11.2018 alkaen Kalajoen kaupungintalolla sekä kaupungin internet- sivuilla koko kaavoitustyön ajan. Kaavaluonnos asetetaan nähtäville erikseen.

Maankäyttöpalvelut