Ilmoitus Hiekkasärkkien asemakaavan vaiheittaisten muutosten voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on 24.9.2018 hyväksynyt Hiekkasärkkien asemakaavan vaiheittaiset muutokset osa-alueille 1 ja 2. Hyväksymispäätöksistä ei ole valitettu. Kaavat ovat lainvoimaisia.

KAUPUNGINHALLITUS