Julkipanoilmoitus MRL 171 §:n mukaista poikkeamista koskevan päätöksen antamisesta / Khall 15.10.2018 § 314

Julkipanoilmoitus MRL 171 §:n mukaista poikkeamista koskevan päätöksen antamisesta

Päätöksen antopäivä 23.10.2018 klo 8.00

Kalajoen kaupunginhallitus antaa alla mainitusta lupahakemuksesta päätöksensä oheen merkitty-nä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tuleva kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Kalajoen kaupungintalolla, Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI. Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, PL 189, 90101 OULU. Valitusaika n 30 päivää päätöksen antopäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta.

Päätöstä koskeva paikan osoite
Pirttipölläntie 106
Kalajoki
Rakennuspaikka 6
Rakennuspaikka
(kylä, tila ja RN:o)
Kylä: Yhteiset vesialueet
Tila Pohjankylän jakokunta RNo1:2
Hakemuksen sisältö
Vapaa-ajan rakennus 52m2
Päätös
Hyväksytty
Khall § 314
15.10.2018

KALAJOEN KAUPUNGINHALLITUS

Tämä ilmoitus on julkipantu Kalajoen kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2018.
Julkipanoilmoitus on pidettävä ilmoitustaululla koko valitusajan 22.10.2018 – 22.11.2018.

Todistaa:
Minna Roiko, toimistosihteeri
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu