Kuulutus päätöksen antamisesta: Kalajoen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan nro 33/08/2 lupamääräysten tarkistaminen sekä puhdistamon purkuputken rakentamisen määräajan jatkaminen, Kalajoki

Annettava päätös

Antopäivä 23.10.2018

Päätösnro 92/2018/1

Hakija: Vesikolmio Oy

Asia: Kalajoen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan nro 33/08/2 lupamääräysten tarkistaminen sekä puhdistamon purkuputken rakentamisen määräajan jatkaminen, Kalajoki

Kuulutus päätöksen antamisesta (3)

Lupapäätös 92_2018_1