Kuulutus päätöksen antamisesta / Vesilain mukainen päätös 59/2018/2, Sillan ja pengertien rakentaminen Ohlan saaresta Pikku-Leppäkarvoon

Vesilain mukainen päätös

Antopäivä 8.11.2018

Päätösnumero 59/2018/2

Hakijat Heikki Mantila ja hakijakumppanit

Asia: Sillan ja pengertien rakentaminen Ohlan saaresta Pikku-Leppäkarvoon, Kalajoki

Päätöksen pääasiallinen sisältö: Aluehallintovirasto on hylännyt Heikki Mantilan ja hakijakumppanien lupahakemuksen

Nähtävänäpito:  Päätös on nähtävillä valitusajan 8.11. – 10.12.2018 Kalajoen kaupunginkansliassa (Kalajoentie 5). Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu.

Päätökseen voi tutustua myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston asiakaspalvelupisteessä (Linnankatu 3, Oulu).

Muutoksenhaku: Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 10.12.2018.

Lisätietoja: Asian esittelijä, ympäristöneuvos Hannu Puranen, puh. 0295 017 655 tai 0295 017 500

Päätösnro 59_2018_2