Vesilain mukaisen hakemuksen tiedoksiantokuulutus, Marinan venesataman rakentaminen

Vesilain mukainen lupahakemus

Hakija:   Kalajoen kaupunki, Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki

Asia: Marinan venesataman rakentaminen, Kalajoki

Hakemuksen tiedoksiantokuulutus 23.10.2018 DNRO PSAVI_2908_2018

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 25.10. – 26.11.2018 Kalajoen kaupungin ilmoitustaululla ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla. Kuulutus ja hakemuksen tai asiakirjojen keskeinen sisältö on lisäksi  luettavissa osoitteessa http://www.avi.fi/web/avi/ymparisto-lupa-tietopalvelu.

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Kalajoen kaupunginvirastossa, osoite: Kalajoentie 5. Asiakirjoihin voi tutustua myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston asiakaspalvelupisteessä.

Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 26.11.2018 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus tai sähköpostilla kirjaamo.pohjois@avi.fi tai kirjallisina postitse Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 293, 90101 Oulu kahtena kappaleena.