Ympäristölupapäätös Manninen Juha ja Virpi, eläinsuoja

Kalajoen kaupungin ympäristötarkastaja antaa päätöksensä Juha ja Virpi Mannisen ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Hakemus koskee eläinsuojan toiminnan laajentamista Kalajoen kaupungin Vasankarin kylässä tilalla Vainio 208-410-4-66.

Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä ko. päivää lukuun ottamatta. Viimeinen valituspäivä on 11.12.2018. Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat pidetään valitusajan nähtävillä kaupungintalon infopisteessä. Info sijaitsee kaupungintalon pääaulassa ja on avoinnama – pe 9 – 12 ja 13 – 15. Muina aikoina ajanvarauksella 044 4691 216.

Julkipanoilmoitus ympäristölupapäätös Manninen Juha ja Virpi, eläinsuoja