Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma hyväksytty

pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, metsää

Kalajoen kaupungissa on hyväksytty pohjavesialueiden suojelusuunnitelma ympäristölautakunnan päätöksellä 12.1.2023 § 6.

Suojelusuunnitelma on laadittu kaikille Kalajoen kaupungin pohjavesialueille ja se on luettavissa kaupungin verkkosivuilla. Suunnitelma on lisäksi toimitettu ELY-keskukselle merkittäväksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

Pohjavesien suojelusuunnitelma on selvitys ja ohje, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä pohjaveden laadun heikkeneminen sekä turvata alueen pohjaveden määrällinen tila rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti alueen maankäyttöä.

Linkki ympäristölautakunnan päätökseen 12.1.2023 § 6

Linkki pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaan

Ympäristönohjaus

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Heidi Mäki-Leppilampi, p. 044 4691 406, etunimi.sukunimi@kalajoki.fi.