Kysely tuulivoimasta Kalajoella

Kyselyn avulla pyritään kartoittamaan kalajokisten mielipidettä uusien tuulivoimahankkeiden mahdollistamiseen.

Kalajoen kaupungin alueella on rakentuneita tuulivoimaloita 64 kpl ja useissa tuulipuistoissa rakentaminen on käynnissä.  Kaikkiaan Kalajoen kaupungin alueella voimassa olevin yleiskaavoin tai myönnetyin suunnittelutarveratkaisuin mahdollistetaan yhteensä 123 voimalan rakentaminen.

Kyselyn avulla pyritään kartoittamaan kalajokisten mielipidettä uusien tuulivoimahankkeiden mahdollistamiseen.

Kysely on avoinna 28.2.2020 saakka.

Vastaa kyselyyn: Tuulivoima Kalajoella