Rekisterinpitäjän yhteystiedot
Kalajoen kaupunki / Arktinen meri – rannikkopalvelujen kehittämishanke A75715
Kalajoentie 5
85100 Kalajoki
Y-tunnus: 0185924-7

Yhteyshenkilö
Anita Rättyä
anita.rattya@jict.fi
040 6460 213

Rekisterin nimi
Arktinen meri – rannikkopalveluiden kehittämishankkeen kysely

Tietojen kerääminen ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Kalajoen kaupunki kerää Arktinen meri – rannikkopalveluiden kehittämishankkeen kyselyyn vastanneiden iän kyselyvastausten analysointia sekä sähköpostiosoitteen arvonnan suorittamista varten. Arvonnan voittajaan ollaan yhteydessä annetun sähköpostiosoitteen kautta. Kyselyvastaukset käsitellään anonyymisti.

Rekisterin suojaaminen
Kerättyä rekisteriä säilytetään sähköisesti Survio.com-järjestelmässä, jonne ei ole pääsyä ulkopuolisilla. Survio toimii aina EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 44 sekä GDPR:n puitteissa, ja niiden noudattamista edellytämme myös henkilötietojen käsittelijöiltä. Survio siirtää tietoja ainoastaan sellaisiin Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin, jotka kykenevät takaamaan GDPR:n mukaisen henkilötietosuojan.

Oikeus tietojesi tarkastamiseen ja korjaamiseen
Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja rekistereihin on tallennettu ja saada sinua koskevat virheelliset tiedot korjatuksi. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista, milloin tahansa. Lisätietoja: https://kalajoki.fi/kaupunki-ja-hallinto/asiointi/tietosuoja/

Rekisteriä säilytetään 30.6.2022 saakka, jonka jälkeen tiedot poistetaan.