Lähihoitajasta sairaanhoitajaksi -pilotti on alkanut Kalajoella ensimmäisenä Suomessa

Lähihoitajasta sairaanhoitajaksi -pilotissa olevat opiskelijat kaupungintalon edustalla

Lähihoitajasta sairaanhoitajaksi -koulutuspilotti on alkanut 19.8.2021 Kalajoella ensimmäisenä Suomessa.

Sairaanhoitajan opinnoista kiinnostuneita lähihoitajia löytyi ennätysmäärä ja osa heistä pääsi aloittamaan opinnot tänä syksynä. Opiskelijat työskentelevät lähihoitajina kaupungin eri palveluissa ja aloittavat sairaanhoitajan opinnot työn ohessa.  ”On hienoa, että saa kasvattaa omaa ammattitaitoaan ja osaamistaan työtä ja opintoja yhdistämällä”, opiskelijat totesivat.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Kalajoen kaupungin ja Oamk:n Oulaisten kampuksen kanssa.

Oamk:n Oulaisten Kampus ja Kalajoen kaupunki ovat yhdessä pilotoimassa uudenlaista mallia opiskella lähihoitajasta sairaanhoitajaksi. Pilotin taustalla on lisääntyvä sairaanhoitajien tarve alueella. Ryhmässä aloittaa kahdeksan lähihoitajaa Kalajoen kaupungin eri työyksiköistä. Ensimmäinen lukuvuosi opiskellaan Oamk:n avoimen ammattikorkeakoulun opintopolussa 55 opintopisteen verran, jonka jälkeen opiskelijat hakeutuvat Oamk:n tutkinto-opiskelijoiksi.

Tavoitteena on opiskella mahdollisimman paljon sairaanhoitajan työtehtäviä Kalajoen kaupungin omissa hoitoalan työympäristöissä, huomioiden sairaanhoitajatutkinnon taustalla olevat valtakunnalliset osaamisvaatimukset ja EU:n ammattipätevyysdirektiivi.

Sairaanhoitajatutkinnon laajuus on 210 opintopistettä ja koulutuksen kesto n. 3 vuotta. Teoriaopinnot toteutetaan verkko-opintoina. Osaamista voi kerryttää mm. aidoissa potilastilanteissa, harjoitustunneilla, simuloiduissa tilanteissa tai osoittaa osaaminen erilaisilla näytöillä, tenteillä, oppimispäiväkirjoilla tai videoilla. Oppimisen tukena on vastuusairaanhoitajat ja opettajat. Jokaisen opiskelijan kanssa rakennetaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan mahdollisuudet opinnollistamiseen ja osaamisen osoittamiseen eri työympäristöissä työnkiertoa hyödyntäen.

Oamk:n Oulaisten kampus on toteuttanut hoitotyön tutkinto-ohjelmaa monimuoto-opetuksena vuodesta 2015 alkaen. Lisäksi kampus on mukana ainoana sairaanhoitajakoulutuksen toteuttajana OKM:n rahoittamassa kansallisessa verkkotutkintohankkeessa, jonka tavoitteena on uudenlaisten verkkotutkintojen kehittäminen.

 

Lisätietoja:

Maarit Rajaniemi
Tutkintovastaava, lehtori
Puh. 050 5968 162
maarit.rajaniemi@oamk.fi

Merja Gronoff
palvelupäällikkö, kotiin annettavat palvelut
Kalajoen kaupunki
Puh. 044 4691 596
merja.gronoff@kalajoki.fi