Lapsi- ja perhepalveluiden palveluohjaus

Juhannuksena tehdään monenlaisia taikoja mm. kukkasin.

Lapsi- ja perhepalveluiden palveluohjaus aloittaa toimintansa 3.9.2018 Kalajoella ja Merijärvellä

Kalajoella toimii kuusi palveluohjaajaa, joiden tehtävänä on järjestää seudun lapsille ja perheille apua ja tukea. Apu ja tuki räätälöidään perheen ja lapsen tarpeen mukaan. Avun ja tuen järjestäjinä voivat olla sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajat, kolmannen sektorin toimijat, vapaaehtoistoimijat tai esimerkiksi perheen läheiset/sukulaiset/muu verkosto. Palveluohjaajien tehtävänä on toimia konsultatiivisena tukena ja apuna niille kunnan toimijoille, jotka kohtaavat työssään lapsia ja perheitä. Palveluohjaukseen voivat ottaa yhteyttä lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimivat ammattilaiset tai vanhemmat itse.

Palveluohjaussähköposti (ensisijainen): palveluohjaus@kalajoki.fi (Jätä sähköpostitse vain yhteydenottopyyntö. Palveluohjaaja ottaa yhteyttä sähköpostin lähettäjään.)

Palveluohjausnumero: puh. 044 4691 266, puhelinaika arkisin klo 8-9

Kiireellisissä tilanteissa tulee ottaa yhteyttä suoraan asianomaiseen palveluntarjoajaan, esim. terveydenhuollon päivystykseen tai lastensuojeluun 112.