Lintujen talviruokinta

Linnunpönttö talvimaisemassa

Ympäristöterveydenhuolto muistuttelee lintujen talviruokintaan liittyvistä seikoista. Mikäli olet aloittanut talviruokinnan, on tärkeää, että ruokintaa jatketaan läpi talven. Lintujen talviruokinnassa tulee kuitenkin muistaa, että väärin järjestettynä ruokinnasta voi aiheutua terveyshaittoja. Linnut ja pieneläimet voivat tahrata ulosteillaan piha-alueita, lasten leikkipaikkoja yms. ja lisäksi eläimet voivat levittää tarttuvia tauteja kuten salmonellaa.

Ohjeita oikein järjestettyyn lintujen talviruokintaan:

  • Lintuja suositellaan ruokittavaksi vain talvella, kesällä linnut löytävät ruoan luonnosta.
  • Taajamissa ruokinnan tulee olla pienimuotoista ja tapahtua sitä varten tehdyllä lintulaudalla tai ruokinta-automaatilla.
  • Lintulauta / ruokintalaite ja ympäristö tulee pitää puhtaana.
  • Isojen lintujen pääsy laudalle tulisi estää.
  • Ruokintaan suositellaan ruokinta-automaattia, joka on kestävää materiaalia ja helposti puhdistettavissa.
  • Ruokaa ei tule laittaa suoraan maahan, koska se voi houkutella paikalle esim. rottia ja muita tuhoeläimiä.
  • Huonosti hoidetusta ruokintapaikasta mahdolliset taudit voivat levitä lintujen ohella myös muihin eläimiin, kuten kissoihin ja koiriin.
  • Ruokintapaikka tulee sijoittaa siten, ettei se aiheuta terveyshaittaa naapureille tai piha-aluetta käyttäville.
  • Ruokintapaikkaa ei tule sijoittaa lasten leikkipaikan tai yleisessä käytössä olevien kulkuväylien välittömään läheisyyteen.
  • Mikäli ruokinnasta aiheutuu terveydensuojelulain mukaista terveyshaittaa, voi viranomainen ryhtyä toimenpiteisiin terveyshaitan poistamiseksi. Terveystarkastajalle voi ilmoittaa esim. rottahavainnoista, jolloin terveystarkastajat tarvittaessa jakavat tiedotteen alueen talouksiin, tiedotteen löydät tästä linkistä.

Terveysvalvonnan yhteystiedot löydät tästä linkistä.

Lisätietoa lintujen talviruokinnasta löydät lisää

Ruokaviraston sivuilta tästä linkistä.

ja BirdLife -nettisivuilta tästä linkistä.

Kuva: Tiina Kiviranta