Löytöeläinten tilapäisen hoidon hankinta

Kissa

Kalajoen kaupunki pyytää tarjousta kaupungin alueella irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Tilaajalla tarkoitetaan tässä tarjouspyynnössä Kalajoen kaupunkia ja palveluntarjoajalla tarhaajaa/tarjouksen jättänyttä toimijaa.

Hankinnan kuvaus

Eläinsuojelulain (247/1996)15 §:n mukaan kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämistä. Talteen otettua eläintä on säilytettävä vähintään 15 päivän ajan, minkä jälkeen kunnalla on oikeus myydä, muutoin luovuttaa tai lopettaa eläin.

Eläimen omistajalta tai haltijalta voidaan periä korvaus eläimen talteenotosta, hoidosta ja mahdollisesta lopettamisesta aiheutuneista kustannuksista.

Kalajoen kaupungin alueella arvioidaan olevan tarve 10 koiran, 10 kissan ja satunnaisesti 0-5 muun pienikokoisen irrallaan tavatun seuraeläimen talteenottoon ja säilytykseen vuodessa. Hoitotarvetta voi jossain määrin olla myös eläinsuojelullisista syistä talteen otetuille pienikokoisille eläimille.

Tarjouspyyntö jakaantuu seuraaviin osiin:

  1. Kiinteä kuukausimaksu, joka sisältää tilojen ylläpidon (€/kk)
  2. Koiran hoidosta aiheutuvat kulut (€/vrk)
  3. Koiran lopettamisesta aiheutuvat kulut (€/koira).
  4. Muiden pieneläinten hoidosta aiheutuvat kulut (€/vrk)
  5. Muiden pieneläinten lopettamisesta aiheutuvat kulut (€/eläin).
  6. Hinta/kilometri, eli noutamisesta/kuljetuksesta aiheutuvista kilometrikuluista omaa autoa käytettäessä

Tarjousten lopullinen hinta muodostuu kiinteästä kuukasimaksusta ja vuorokausi- sekä eläinkohtaisista hinnoista.

Valintakriteerit

Valinnan perusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Mikäli yrityksellä/yhdistyksellä ei arvioida olevan kykyä suoriutua tarjouspyynnön mukaisesta tehtävästä, voidaan edullisin tarjous jättää huomioimatta. Tilaajalla on oikeus hylätä kaikki tarjoukset esimerkiksi liian korkeiden kustannusten tai muun syyn takia. Tarjous voidaan hylätä, jos tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen.

Tarjouspyyntö

Varsinainen tarjouspyyntö ja tarkemmat ehdot tarjoajille sekä palvelulle löydät alla olevasta linkistä

Tarjouspyyntö löytöeläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä

Tarjousten jättäminen

Kirjallinen tarjous liitteineen on toimitettava viimeistään 7.12.2021 klo 16. 00 mennessä sähköpostiosoitteeseen: kirjaamo@kalajoki.fi , viite ympäristöterveydenhuolto

Lisätietojen antaja

Tarvittaessa lisätietoja antaa ympäristöterveydenhuollon johtaja Inkeri Eronen:

puh. 044-4691 460 tai sähköposti inkeri.eronen@kalajoki.fi