Lumikuormat ja kattorakenteet

Kiinteistön omistajan tulee seurata katon lumikuormaa sekä kantavien rakenteiden kuntoa ja ryhtyä lumen poistoon ajoissa. Riskialttiimpia ovat suuret hallit.

Kiinteistön omistajan tulee seurata katon lumikuormaa sekä kantavien rakenteiden kuntoa ja ryhtyä lumen poistoon ajoissa. Riskialttiimpia ovat suuret hallit.

Suomen rakentamismääräyskokoelmassa B1 vuodelta 1998 rakennusten laskennallinen lumikuorma on 140 kg/m2 Kalajoen seudulla. 1960-luvulla rakennetuissa rakennuksissa mitoitusarvot olivat 100 -120 kg/m2.

Ympäristökeskuksen arvio 23.3.2018 Kalajoen seudun nykyisestä lumikuormasta on 80-130 kg/m2. Katolle kinostuneissa kohteissa voi lumikuorma olla paljon edellisiä arvoja suurempikin ja näin katon lumikuorman mitoitusarvot voivat ylittyä. Myös pitkäaikainen rasitus heikentää puuta. (tammikuussa puurakenteet ovat voineet kestää 200 kg/m2, mutta pitkässä rasituksessa maaliskuussa samat rakenteet kestävät vain 170 kg/m2). Vesikaton tiiveys on myös tärkeä. Jos katto vuotaa ja kostuttaa kantavia puurakenteita niin kosteus puussa heikentää puun rakennekestävyyttä vaikka mitoitus olisikin oikea. Katon rakenteet tulee tehdä suunnitelmien mukaisesti, jotta päästään katon rakenteiden mitoitusarvoihin. Ristikoiden nurjahdustuennan, tuulisiteiden ja seinien vino- ja tuulisiteiden puuttuminen heikentää kattorakenteita ja voi aiheuttaa sortumia kuormitustilanteissa.

Lumen katolta poistamisessa on huomioitava:

  • katolla työskenneltäessä varustaudutaan asianmukaisin turvalaittein ja – köysin.
  • köydet kiinnitetään riittävän vahvaan rakenteeseen katolla tai harjan toisella puolella.
  • varmistettava pudotettavan alueen alapuolinen tilanne ja turvallisuus
  • työvälineiden valinta, ettei rikota tai naarmuteta katetta metallikärkisillä työvälineillä
  • katolta pudotetun lumen siirtäminen pois seinän viereltä, etteivät lumet keväällä sulaessaan aiheuta kosteusvaurioita rakennukselle.
  • työntekijöiden vakuuttaminen

 

Rakennusvalvonta

 

Lisätietoa lumikuormista ja kattorakenteista