Maataloudenharjoittajat voivat hakea kiinteistöverotukea 31.10.2022 asti

Verottajan logo

Maataloudenharjoittajat voivat hakea tilapäistä kiinteistöverotukea maatalouden tuotantorakennuksille. Tukea haetaan OmaVerossa ja sen hakuaika on 15.9. – 31.10.2022.

Kiinteistöverotuki koskee ainoastaan maatalouden tuotantorakennuksia – ei maapohjaa eikä metsätalouden tuotantorakennuksia. Tukipäätökset tehdään Verohallinnossa marras-joulukuussa, ja tuki maksetaan asiakkaan tilille ennen vuoden loppua. Tuen määrä on enintään 35 000 euroa.

Jos käytät veroasioissa asianhoitajaa, huolehdi, että asianhoitajallasi on tarvittavat Suomi.fi-valtuudet kiinteistöverotuen hakemista varten.

Katso ohjeet tuen hakemiseen