Maatilojen varautuminen -koulutus Pyhäjoella 15. – 16.11.2022

Nainen sammuttaa tulipaloa

Koulutuspäivien tavoitteena on löytää käytäntöön soveltuvia vastauksia kysymyksiin, kuinka toimitaan, jos vaikkapa sähköt katkeavat pakkasella, vedentulo ehtyy, myrsky repii paikkoja, tietoliikenneyhteydet katkeavat, tulipalo vaurioittaa tuotantorakennuksia tai vakava eläintauti iskee ja kuinka näistä aiheutuvia vahinkoja voidaan ennaltaehkäistä.

Kurssille ovat tervetulleita kaikki yhteistoiminta-alueen kuntien maatalousyrittäjät niin miehet kuin naiset sekä maatalouslomittajat.

Maatalouden rakennekehitys, tilakoon kasvu, tuotannon teknistyminen ja tilojen toiminnan kytkeytyminen yhä tiiviimmin erilaisiin tilan ulkopuolisiin järjestelmiin ja niiden toimivuuteen lisää entisestään tilatason varautumisvalmiuden merkitystä.

Asioita käsitellään sekä viranomaistoiminnan että omatoimisen varautumisen kannalta, kuitenkin niin, että pääpaino on tilatason toiminnassa ja toiminnan varmistamisessa. Tavoitteena on, että jokainen kurssille osallistuva saa todellista hyötyä koulutuksesta.

Koulutuksen käytännön järjestelyistä vastaa Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) ja mukana järjestelyissä ovat valtakunnalliset ja paikalliset viranomaiset sekä yhteistyökumppanit.

Koulutus rinnastetaan kertausharjoitukseen ja se oikeuttaa sijaisapuun. Koulutus on osallistujille maksutonta. Reserviläiselle kurssista myönnetään yksi (1) rinnasteinen kertausharjoituspäivä.

Koulutus on osallistujille maksutonta.

Ilmoittautumiset viimeistään 7.11.2022 mennessä.

Ohjelma ja ilmoittautuminen tästä linkistä.