Tämä on henkilötietolain (523/1999) pykäliin 10 ja 24 perustuva tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Kalajoen kaupunki
Kalajoentie 5
85100 Kalajoki

Yhteyshenkilö

Anne Tullila
anne.tullila@kalajoki.fi
044 4691 203

Rekisterin nimi

Kalajoen Marina -asiakasrekisteri

Tietojen kerääminen ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kalajoen kaupunki kerää kalajoenmarina.fi -sivuston yhteydenottolomakkeen täyttäjien nimi-, puhelinnumero- ja sähköpostiosoitetiedot lomakkeessa käsiteltyyn asiaan liittyvää kontaktointia varten sekä Kalajoen Marinaan liittyvien uutiskirjeiden lähettämistä varten.

Rekisterin suojaaminen

Uutiskirjeiden vastaanottajarekistereitä säilytetään sähköisesti MailChimp-järjestelmässä, jonne ei ole pääsyä ulkopuolisilla. MailChimp on ilmoittanut sitoutuvansa palvelun kehittämiseen siten, että se vastaa 25.5.2018 voimaan astuneen EU:n Tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimuksia. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Uutiskirjeen tilaajista ei säilytetä manuaalista aineistoa. MailChimp-järjestelmää käyttävät nimetyt henkilöt pitävät huolen käyttäjätunnuksistaan ja ovat vaitiolovelvollisia.

kalajoenmarina.fi -sivustolla käytetään evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet voi kieltää säätämällä selaimen asetuksia.

Oikeus tietojesi tarkastamiseen ja korjaamiseen

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja rekistereihin on tallennettu ja saada sinua koskevat virheelliset tiedot korjatuksi. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista, milloin tahansa. Tarkastuspyyntö esitetään kirjallisesti sähköpostitse. Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ennen tietojen antamista.

Voit itse tarkistaa uutiskirjerekisterissä olevat tietosi klikkaamalla kirjeen lopussa olevaa linkkiä. Voit myös itse päivittää tietosi, tai poistua uutiskirjelistalta klikkaamalla uutiskirjeen lopussa olevaa linkkiä.