Merenojan yhtenäiskoulun suunnittelun työryhmät ja viestintä

Kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 15.12.2015, että Kalajoen palveluverkkoa uudistetaan. Päätöksen mukaisesti Merenojan alueelle muodostetaan nykyistä Merenojan koulua laajentamalla yhtenäiskoulu. Suunnittelua varten on perustettu työryhmiä.

Merenojan yhtenäiskoulun ja lukion laajennuksen suunnittelua varten on perustettu luottamushenkilöistä koostuva ohjausryhmä, suunnitteluryhmä sekä 5 työryhmää:

Kaupunginhallitus on 14.3.2015 pidetyssä kokouksessaan hyväksynyt työryhmien tehtävät ja kokoonpanot. Lisätietoa työryhmistä, ja myöhemmin työryhmien muistiot, löydät kaupungin verkkosivuilta.

Merenojan yhtenäiskoulun viestinnästä ja tiedottamisesta vastaa hyvinvointipalveluiden johtaja Anne Mäki-Leppilampi. Merenojan yhtenäiskoulun ja lukion laajentamisen etenemisestä tiedotetaan kaupungin verkkosivuille perustetuissa ”Merenojan yhtenäiskoulun suunnittelu” -sivuilla sekä kaupungin verkkosivujen ajankohtaisissa uutisissa. Lisäksi Merenojan yhtenäiskoulun suunnittelulle on perustettu omat Facebook-sivut, jotka löytyvät osoitteesta www.facebook.com/merenojanyhtenaiskoulu.

Uusi yhtenäiskoulu aloittaisi toimintansa 1.8.2018. Yhtenäiskouluun siirtyvät opiskelemaan nykyisen Merenojan koulun oppilaiden lisäksi nykyisen Vuorenkallion, Etelänkylän, Mehtäkylän, Rahjan ja Pohjankylän koulun oppilaat. Samalla toteutetaan lukion laajennus.

Lisätietoja:

Mäki-Leppilampi Anne
Hyvinvointipalvelujohtaja
Puh. 044 4691 546
anne.maki-leppilampi@kalajoki.fi

Siirilä Esa
Sivistysjohtaja
Puh. 044 4691 236
esa.siirila@kalajoki.fi