Merta kulttuurikeskuksen avajaiset perjantaina 14.9.2018

Keskustaan muodostuu kaupunkilaisten kohtaamispaikka

Kalajoen keskustassa vietetään avajaisia 14-16.9 viikonloppuna kun Kauppa- ja Kulttuurikeskus Merta avaa yleisölle myös kulttuurikeskuksen ovet. Uusi tila mahdollistaa Kalajoella monenlaiset tapahtumat elokuvateatterista näytelmiin. Tiloissa toimii kulttuurisalin lisäksi myös Kalajoen uusi pääkirjasto. Viikonlopun aikana uusiin tiloihin pääsee tutustumaan ja käyttämään jälleen kaikkia kirjaston palveluja.

 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Ritva Mäntymäen taustoitus hankkeesta

”Kalajoen kirjasto täyttää ensi vuonna 170 vuotta ja Kalajoki voi yhdessä Pyhäjoen kanssa ylpeillä Pohjois-Pohjanmaan vanhimmalla kirjstolla. Uutta kirjastotilaa on suunniteltu jo pitkään ja alustavia piirrustuksia ja kaavailuja kirjaston sijainnista on tehty useita. Viimeisin hanke ”Uuden kirjaston konseptit” on ollut pohjana sille rahoitushakemukselle, jonka perusteella opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 400 000 euroa tämän uuden tilan rakentamiseen ja varustamiseen. Nämä rahoituspäätökset ovat olleet tärkeitä kannustimia uusien tilojen toteuttamiselle, mutta ilman tätä kauppakeskuksen toteuttamista ei olisi myöskään kulttuuritiloja. Nykypäivän kirjasto ja kulttuuritoiminta haluavat näkyä ja kuulua keskellä elämää, siellä missä ihmiset luontaisesti liikkuvat. Toisen kerroksen kulttuuritilat ja ensimmäisen kerroksen kaupan ja palveluiden toimijat tuovat suuren lisäarvon toinen toisilleen.”

 

Kaupunginjohtaja Jukka Puoskari tuo kaupungin terveiset avajaishumuun

”Kalajoen keskustaajaman ilmettä ja palveluvarustusta on kehitetty noin 50 miljoonalla eurolla. Suurin yksittäinen investointi on tämä kauppa- ja kulttuurikeskus. Keskustaajaman investoinnit jatkuvat tulevina vuosina samaa vauhtia mm. Jussi Jokisen urheilupuiston yhteyteen ainutlaatuisen yhtenäiskoulun sekä asuinkerrostalojen muodossa” kaupunginjohtaja Puoskari kertoo.

Kalajoen keskustan positiiviseen voimaan uskotaan. Siitä mittarina voi pitää muutaman vuoden sisälle sijoittuvien yksityisten investointien määrää, joka hipoo miljardia euroa. Kalajoella on myös haluttu lähteä tiivistämään ja uudistamaan kaupunkikeskustan ilmettä. Tämä on vaatinut linjauksia ja yhteistyötä. ”Olemme halunneet jo pitkää, että keskustaajaman ilme uudistuu ja että Kalajoen keskustaajamaan muodostuu kaupunkilaisten kohtaamispaikka. Linjaus on vaatinut kärsivällisyyttä ja uskoa onnistumiseen. Olemme kulkeneet tietyllä tavalla vastavirtaan, sillä emme ole hyväksyneet keskustaajamaa autioittavaa hajanaista peltomarkettikehitystä”, Puoskari summaa.

Sekä asukkaille, että vierailijoille on haluttu tarjota yhdyskuntarakenne, jossa keskeiset toiminnot kuten päivittäistavarakaupat ja julkiset palelut sijaitsevat ydinkeskustassa. Samalla keskustan viihtyvyyteen ja toimivuuteen on panostettu monin tavoin, mm. yrittäjien kehityshankkeen muodossa. Puoskari kehuu linjauksia, joiden johdosta Kalajoen keskustaajama on nyt huomattavasti viihtyisämpi ja elävämpi kuin aikaisemmin. Tämä tarkoittaa myös kaupalle parempia toimintaedellytyksiä. ”Näyttää siltä, että aikaisemmin kuljimme vastavirtaan ja nyt olemme edelläkävijöitä.”

Kalajoen kaupan palveluvarustus on ottanut isoja harppauksia kuluneena vuonna. Hiekkasärkkien ostoskylä Raitti ja keskustassa sijaitseva kauppa- ja kulttuurikeskus Merta ovat molemmat kokemuksellisia ja moderneja ostospaikkoja, joissa yhdistyvät myös muut palvelut, kohtaaminen ja yhteisöllisyys. Nyt Mertassa avautuvat kulttuuritilat tuovat sekä kirjaston että elokuvateatterin kaupunkilaisten ulottuville. ”On kaikki syy odottaa ja uskoa, että tästä yläkerrasta muodostuu kaupunkilaisten ja vieraiden omaksi ottama kotoisa ja viihtyisä kohtaamispaikka.”