Muutoksia terveyskeskuksen ilmoittautumisessa sekä vastaanotolla 1.8.2022 alkaen

terveyskeskuksen aula ja oranssi akseli-automaatti

Uusia toimintoja otettu käyttöön ilmoittautumisessa, neuvonnassa ja vastaanotolla

Akseli-automaatille ilmoittaudutaan kaikessa asioinnissa

Kalajoen pääterveysasemalla on otettu käyttöön Akseli itseilmoittautuminen kaikkeen asiointiin. Sama järjestelmä on laajasti käytössä mm.  lähialueen sairaaloissa ja automaatin käyttö on monelle jo tuttua. Automaatti on vanha tuttu oranssi automaatti, johon moni on jo terveyskeskuksen aulassa ilmoittautunut varatulle vastaanottokäynnille.

Erilliset vuoronumeroautomaatit laboratorioon ja potilastoimistoon ilman ajanvarausta asioimaan tullessa ovat poistuneet käytöstä. Samalla potilastoimisto nimi on poistunut käytöstä ja tämä palvelupiste palvelee nyt nimellä Neuvonta.

Tullessasi etukäteen varatulle käynnille hoitajalle, lääkärille, laboratorionäytteenottoon, suoravastaanotolle tai röntgeniin sinun tulee aina ilmoittautua Akseli-automaatilla.

 • Käytä kela-korttia viivakoodin lukijassa tai näppäilemällä laitteeseen henkilötunnuksesi.
 • Saat automaatista tulosteen, jossa on neljä numeroa sisältävä asiointinumero kuitin alalaidassa.
 • Sinut kutsuntaan vastaanottohuoneeseen tällä numerolla.
 • Asiointinumero ja huone, johon sinut kutsutaan, näkyy molempien aulojen infonäytöillä. Auloista löytyy opasteita, mistä päin eri huoneet löytyvät.
 • Alkuvaiheessa voi esiintyä vielä teknisiä ongelmia, jonka vuoksi automaatti voi ilmoittaa, ettei sinulla ole varattua aikaa. Jos olet varma ajanvarauksestasi, voit jäädä istumaan ja silloin sinut kutsutaan asiointiin perinteisesti nimellä.

Tullessasi asioimaan ilman varattua käyntiä, saat vuoronumeron asiointipisteeseen Akseli-automaatista. Voit valita Akselista kolmesta eri asiointipisteestä.

 • Laboratorio
 • Neuvonta
 • Suoravastaanotto.
 • Näitä asiointeja varten saat tulosteen, jossa on kirjain ja kolme numeroa.

Huomaa, että eri asiointipisteeseen on eri alkukirjain mutta vuoronumero voi olla sama, kuin toiseen asiointipisteeseen. Katso siis tarkasti koko merkkisarja.

Uusia toimintoja otettu käyttöön neuvonnassa ja vastaanotolla

Neuvonta

Neuvonnassa eli entisessä potilastoimistossa ei enää tehdä hoidon tarpeen arviota. Neuvonnassa annetaan yleistä toimipisteessä asiointia koskevaa neuvontaa ja ohjausta, avustetaan laboratorio- tai röntgenaikojen varauksessa tai luovutetaan asiakkaille noudettavaksi sovittuja todistuksia tai vastaanotetaan palautettavia kotiseurantoja. Neuvonnasta ei voi varata koronarokotusaikoja. Kotona otettujen laboratorionäytteiden jättöön on oma piste laboratorion vieressä ja henkilökunta ohjaa laboratoriokokeista sovittaessa palautuspisteeseen.

Puhelinyhteys terveyskeskukseen

Hoidon tarpeen arviota tehdään edelleen puhelinyhteydenoton ja takaisinsoiton perusteella. Käytössä on myös Omaolo sähköinen oirearviointi, jota kautta saat tarvittaessa yhteyden ammattilaiseen mihin vuorokauden aikaan tahansa. Terveyskeskuksen ajanvaraukseen soittaessa valitaan numeroksi päivystyshoitoa vaativassa asiassa 044 4691 502  ja  kiireettömässä vaivassa ja muissa asioissa 044 4691 505. Takaisinsoittoja tehdään aina kiireellisyysjärjestyksessä ja kiireetöntä soittoa voi ruuhkaisina päivinä joutua odottamaan tavallista pidempään.

 • Pyydämme aina olemaan puhelimella yhteydessä neuvontaan ennen vastaanotolle tulemista.

Suoravastaanotto

Terveyskeskuksessa on otettu uutena toimintana käyttöön Suoravastaanotto tehostamaan erityisesti kiireellistä ja päivystyksellistä hoitoa vaativien asioiden hoitoa. Suoravastaanotolla asiakkaan asiaa hoitaa hoitotiimi, johon kuuluu tarvittaessa myös lääkäri. Suoravastaanotolle ohjataan puhelimessa tehdyn hoidontarpeen arvion perusteella. Suoravastaanotto palvelee koko alueen asukkaita mukaan lukien Merijärven kuntalaisia.

 • Suoravastaanotolle ohjataan erityisesti päivystyksellistä hoitoa vaativia asioita, joita varten ei enää anneta suoraan lääkärin päivystysaikaa.
 • Suoravastaanotolle tulevat ilmoittautuvat Akseli-automaatin kautta ja odottavat vuoronumerolla vuoroaan.
 • Suoravastaanotolla kannattaa siksi varautua odotteluun ja puhelimessa hoidon tarpeen arviota tekevä henkilö ohjaa sinua tarvittaessa, milloin ja mihin aikaan paikalle kannattaa tulla asiasi kiireellisyydestä riippuen ruuhkien välttämiseksi.
 • Ensiavussa hoitotiimi hoitaa vakavia ja tarkkailua vaativia päivystyksellisiä ongelmia ja sinne ohjaus tapahtuu jo puhelimessa hoidon tarpeen arvion perusteella tai suoravastaanoton kautta.

”Uudistuksella on tarkoitus parantaa ja nopeuttaa hoitoon pääsyä ja jo yhden viikon kokemusten perusteella voidaan jo todeta, että uudella mallilla asiakkaita on saatu hoidettua päivässä lähes tuplasti mitä aikaisemmin. Aiemminhan kaksi päivystävää lääkäriä toimivat sekä ajanvarauksella sekä ensiavussa tarpeen mukaan, joka aiheutti sen, että annetut päivystysajat saattoivat olla myöhässä ja ensiapu ruuhkautui. Nyt kun lääkärit ovat eri pisteissä keskittyen joko suoravastaanottoon tai ensiapuun, hoito nopeutuu ja potilasturvallisuus paranee. Jonotusajat suoravastaanotolla ovat vaihdelleet nyt 20 minuutista pariin tuntiin mutta pitkääkään odotusta ei ole koettu negatiivisena, kun apu on tästä palvelusta saatu” toteaa apulaisylilääkäri Mervi Manninen.