Muutoksia vierailukäytänteisiin vuodeosastolla ja asumispalveluyksiköissä

Hyvinvointipalvelut

Hallituksen linjausten mukaisesti olemme tästä päivästä alkaen muuttaneet vuodeosaston ja asumispalveluyksiköiden vierailukäytänteitä STM:n ja PPSHP:n linjausten mukaisiksi. STM:n linjauksen mukaisesti käytämme edelleen henkilökunnalla kirurgista suunenäsuojaa kotihoidossa ja asumispalveluissa 31.8.2020 saakka

Vierailut vuodeosastolla

  • Osastolla suositellaan vierailujen järjestämistä ensisijaisesti ulkotiloissa osaston terasseilla, mikäli potilaan vointi sen sallii.
  • Vuodepotilaiden ja saattohoitopotilaiden kohdalla suositellaan 1-2 vierailijaa kerrallaan potilashuoneessa.
  • Vierailijoita ohjataan käyttämään maskia ja käsidesiä.
  • Oleskelua yleisissä tiloissa ei suositella.

Vuodeosaston vierailuajat ovat muuttuneet. Vierailutunti on iltapäivisin klo 13.30-14.30 ja iltaisin klo 17.30-18.30. Näistä poikkeavista vierailuajoista tulee sopia erikseen henkilökunnan kanssa. Tiedustelut potilaiden voinnista toivotaan hoidettavan ensisijaisesti puhelimitse klo 13 jälkeen.

Asumispalveluyksikköjen vierailut ulkona mahdollisia

Asumispalveluyksiköillä tarkoitetaan seuraavia: Seniorikeskus Mäntyrinne, Palvelukeskus Maininki ja satelliittiyksikkö Kaarna, Palvelukeskus Salmenranta, Kalliokoti, Puistola, Iltarusko ja Kuusikoti

  • Omainen saa ulkoiluttaa asukasta ja tulla turvaväliä lähemmäs (työntää pyörätuolia tai avustaa/turvata kävelyä) kunhan käsihygienia ja suu-nenäsuojain käytössä. Ensisijaisesti asukkaan turvallisuus huolehdittava (vierailijan/ulkoiluttajan tulee olla terve ja ulkoilu sovitaan henkilökunnan kanssa etukäteen)
  • Ulko-ovella annetaan vierailijalle kirurginen suu-nenäsuoja, käsihuuhde ja toimintaohjeet henkilöstön toimesta
  • Saattohoitotilanteessa vierailuista sovitaan osastonhoitajan kanssa yksilöllisesti
  • Myös työntekijät näissä yksiköissä käyttävät edelleen suojaimia entiseen tapaan
  • Vierailuohjeistoa muutetaan tarvittaessa lyhyelläkin varoajalla tiukemmaksi, mikäli epidemiatilanne pahenee