Nuorten kesätyötuki työnantajille ja yrityksille

Kalliolla seisovat ihmiset kuvaavat yrityksen kasvua

Kalajoella toimivilla yrityksillä ja yksityisillä työnantajilla on mahdollisuus saada Kalajoen kaupungin myöntämää kesätyötukea 15 – 18 -vuotiaiden nuorten työllistämiseen.

Työnantaja voi saada tukea 100 €/vko/nuori 1 – 3 viikon työllistämisjaksolta. Yhdellä työnantajalla on mahdollisuus saada tukea enintään viiden nuoren palkkaamiseen.

Työnantajien tulee hakea kesätyötukea sähköisellä lomakkeella. Nuorten kesätyötuki on määrärahasidonnainen ja sitä tullaan myöntämään yhteensä 225 tukiviikkoa kesälle 2021. Tukipäätökset tehdään saapumisjärjestyksessä ja hakuaika on 15.5.2021 saakka. Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen, kun hän on toimittanut palkanmaksutiedot hyvinvointipalveluihin. Tilityslomake tulee olla palautettuna 30.9.2021 mennessä. Tuen maksamisen ehtona on, että nuorelle maksetaan vähintään voimassa olevan työehtosopimuksen mukaista minimipalkkaa. Viikkotyöajan on oltava vähintään 30 tuntia.

Nuorten tehtävänä on hakea itse työnantajilta kesätyöpaikkoja ja työnantaja voi hakulomakkeessa mainita nuoren nimen/nimet hakiessaan tukea. Mikäli työnantajalla ei tukea hakiessa ole tiedossa kesätyöntekijän/tekijöiden nimiä, niitä voi tiedustella TE-toimistolta. Nuoret voivat myös ilmoittautua TE-toimistoon kesätyönhakijoiksi, elleivät ole itse löytäneet kesätyöpaikkaa.

Hae kesätyötukea tästä linkistä