Ohjaamo ja Virtaamo Kalajoki -hanke päättyy

ohjaajat kuvassa

Ohjaamo ja Virtaamo Kalajoki -hanke on päättymässä kesällä ja palvelee 25.5.2023 saakka ajanvarauksella Kuvalankulmassa (Kalajoentie 3).

Määräaikaisessa hankkeessa on ohjattu kalajokisia 15-64 -vuotiaita työhön, koulutukseen ja arkeen liittyvissä asioissa. Ohjaamo ja Virtaamon monialaisessa palvelupisteessä on ollut vieraillut säännöllisesti myös muita palveluita, kuten Kela, sosiaaliohjaajat ja työllisyyspalvelut.

Ohjaamo ja Virtaamo Kalajoki on Kalajoen kaupungin hallinnoima määräaikainen hanke (1.3.2019-31.7.2023). Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt hankkeelle Euroopan sosiaalirahaston ja valtion rahoitusta (ESR-rahoitus) 80%.

Ohjaamotoimintaa jatketaan syksyllä 2023, mikäli siihen saadaan rahoitus. Jatkosta tiedotetaan heti rahoituksen varmistuttua.

https://kalajoki.fi/tyo-ja-yrittaminen/tyollisyyspalvelut/ohjaamo-ja-virtaamo-kalajoki/