Opetuspalveluissa useita avoimia virkoja ja sijaisuus

Haussa erityisopettaja, opinto-ohjauksen lehtori, erityisopettaja-luokanopettaja ja erityisluokanopettaja

Kalajoen kaupungin opetuspalveluissa on haettavana

erityisopettaja, opinto-ohjauksen lehtori, erityisopettaja-luokanopettaja ja erityisluokanopettaja

Kalajoen kouluverkko koostuu kahdesta yhtenäiskoulusta sekä kahdesta alakoulusta. Syksyllä 2020 aloittavan Merenojan yhtenäiskoulun rakennustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Samassa koulukeskuksessa sijaitsee myös Kalajoen lukio. Toinen yhtenäiskoulumme on Himangalla toimiva Raumankarin koulu. Yhtenäiskoulujen lisäksi kouluverkkoomme kuuluu kaksi 1.-6. luokkien koulua. Raution uuden monitoimitalon suunnittelu on juuri aloitettu ja koulu uusissa tiloissa alkaa syksyllä 2022. Neljäs koulukeskuksemme on uudehko Tyngän aluekoulu.

Olemme edelläkävijöitä sähköisten oppimisympäristöjen hyödyntämisessä. Yläkoulun oppilailla on käytössä henkilökohtainen laite ja sähköisiä oppimateriaaleja hyödynnetään laajasti kaikilla asteilla. Olemme myös alueellisesti mukana kehittämässä sähköisiä oppimisympäristöjä. Olemme myös olleet menestyksekkäästi mukana Liikkuva Koulu -toiminnassa aivan alusta lähtien.

Tunnettuna matkailupaikkakuntana Kalajoki panostaa vahvasti kansainvälisyyteen. Koulujen kansainvälinen hanketoiminta on aktiivista. Palveluksessamme on päätoiminen kansainvälisyyskoordinaattori sekä parin vuoden välein vaihtuva kansainvälinen apuopettaja.

Kelpoisuus kaikkiin näihin tehtäviin määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusasetuksen nro 986/1998 mukaan. Valituksi tulleen on ennen valintapäätöksen vahvistamista toimitettava lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Palkka OVTES:n mukaan.

Haku tehtäviin tapahtuu sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakuaika kaikissa tehtävissä päättyy 17.4.2020 klo 16.00.

 

Tarkemmat tiedot haussa olevista viroista:

LAAJA-ALAISEN ERITYISOPETTAJAN sijaisuus ajalle 12.8.-18.12.2020

Sijoituspaikka on Raumankarin yhtenäiskoulu.

Uusia virkoja täytettäessä arvostamme edellä mainittujen seikkojen lisäksi kiinnostusta samanaikaisopettajuuden ja toiminnallisten oppimismenetelmien käyttämiseen.

Virassa on kahden (2) kuukauden koeaika.

Lisätietoja antavat Raumankarin rehtori Anna-Maria Palo 044 4691873 erityisopetuksen koordinaattori Marika Hannula 044 4691 606 sekä opetuspalveluiden palvelualuejohtaja Riku Saksholm 044 4691 601

*************************************************

OPINTO-OHJAUKSEN LEHTORIN virka 1.8.2020 alkaen

Viran alkusijoituspaikka on Raumankarin yhtenäiskoulu

Virkaa täytettäessä arvostamme edellä mainittujen seikkojen lisäksi kiinnostusta samanaikaisopettajuuden ja toiminnallisten oppimismenetelmien käyttämiseen. Opinto-ohjauksen lisäksi tuntimäärää voidaan täydentää myös muiden aineiden tunneilla valitun henkilön pätevyyden mukaan.

Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Lisätietoja antavat Raumankarin rehtori Anna-Maria Palo 044 4691 873 sekä opetuspalveluiden palvelualuejohtaja Riku Saksholm 044 4691 601

*************************************************

ERITYISOPETTAJAN/LUOKANOPETTAJAN virka 1.8.2020 alkaen

Viran alkusijoituspaikka on Merenojan yhtenäiskoulun pienryhmä.

Haemme pienryhmäopettajaa, joka työskentelee alakouluikäisille tarkoitetussa pienryhmässä. Oppilaiden tuen tarpeet voivat liittyä keskittymiseen, käyttäytymiseen tai sosiaalisten ja tunne-elämätaitojen kehitykseen. Tavoitteena on oppilaan kouluvalmiuksien luominen sekä koulunkäynnin perusvalmiuksien kehittäminen ja vahvistaminen siten, että oppilas voi palata yleisopetuksen ryhmään. Hakijalta toivomme perehtyneisyyttä neuropsykiatrisiin haasteisiin ja pienryhmässä työskentelyyn.

Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Lisätietoja antavat Merenojan rehtori Mia Rytky 0444691853, erityisopetuksen koordinaattori Marika Hannula 044 4691 606 sekä opetuspalveluiden palvelualuejohtaja Riku Saksholm 044 4691 601

*************************************************

ERITYISLUOKANOPETTAJAN virka 1.8.2020 alkaen

Viran alkusijoituspaikka on Raumankarin yhtenäiskoulu.

Haemme erityisluokanopettajaa pienryhmään, jossa oppilaat opiskelevat pääsääntöisesti toiminta-alueittain. Ryhmässä työskentelee opettajan lisäksi koulunkäynninohjaajia.

Opettajalta edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta, oman työn organisointitaitoja ja innostuneisuutta kehittää pienryhmän toimintaa. Tehtävä edellyttää valmiutta käyttää korvaavia kommunikointitaitoja sekä kokemusta tiimi- ja verkostoyhteistyöstä. Arvostamme kiinnostusta samanaikasopettajuuteen ja toiminnallisten työtapojen käyttöön.

Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Lisätietoja antavat
Raumankarin rehtori Anna-Maria Palo 044 4691873, erityisopetuksen koordinaattori Marika Hannula 044 4691 606 sekä opetuspalveluiden palvelualuejohtaja Riku Saksholm 044 4691 601