Tule mukaan kehittämään lähialuettasi!

Kalajokinen, tule mukaan kehittämään lähialuettasi osallistavan budjetoinnin kautta!

Osallistava budjetointi tarkoittaa toimintatapaa, jossa kaupungin asukkaat otetaan mukaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon yhteisten verovarojen käytöstä. Ehdota ideaasi ja vaikuta!

Kalajoen kaupungin vuoden 2023 talousarvioon on varattu 30 000 euroa osallistavaan budjetointiin lähialueiden kehittämiseksi.

Hyvän ehdotuksen tunnusmerkit

Hyvä idea hyödyttää toteutuessaan mahdollisimman montaa kaupungin asukasta.

 • Ehdotus lähialueen kehittämiseksi on kuvattu mahdollisimman selkeästi ja tarkkaan ja sisältää myös perustelut.
 • Toteutuksen kustannukset ovat maksimissaan 30 000 €.
  • Huomaathan, että voit myös ehdottaa useampia kohteita. Kohteiden kokonaiskustannus yhteensä ei kuitenkaan saa ylittää 30 000 euroa.
 • Ehdotuksia voi esittää kuka tahansa kalajokinen henkilö tai yhteisö.
 • Kyselyn esimerkkikategoriat ehdotuksille:
  • tiet ja yleiset alueet
  • puistot ja leikkialueet
  • liikunta-alueet
  • muu

Kaupunki käy kaikki ehdotukset sisäisesti läpi varmistaen, ettei esteitä ehdotuksen toteuttamiselle ole.

Ehdotuksia voi jättää aina 31.1.2023 saakka.

Näin voit jättää oman ehdotuksesi

 • Jätä ehdotuksesi sähköisen lomakkeen kautta: Osallistu lähialueiden kehitykseen. 
 • vaihtoehtoisesti voit kirjata esityksesi paperille ja jättää/lähettää sen kaupungintalolle. Ehdotuksen voi jättää kaupungintalon postilaatikkoon kuoressa, jonka päälle on kirjoitettu ’Osallistava budjetointi. (Valkoinen postilaatikko sijaitsee kaupungintalon edessä, ennen rappusia.) Sen voi myös lähettää osoitteeseen Osallistava budjetointi / Kalajoen kaupunki, Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki.

Osallistavan budjetoinnin eteneminen

 1. Asukkailta pyydetään ehdotuksia, miten 30.000 euron määräraha tulisi käyttää Kalajoen kaupungin alueella lähialueiden kehittämiseen. Ehdotuksen toteuttaminen voi vaatia koko 30.000 euron tai vain osan siitä. Ehdotuksen tulee olla toteutettavissa määrärahan puitteissa, sen tulee olla kaupungin toimivallassa ja säännösten ja lainsäädännön mukaisia. Uusiin henkilöstörekrytointeihin määrärahaa ei voida käyttää. Ehdotukset tulee jättää 31.1.2023 mennessä sähköisellä lomakkeella tai kirjallisesti postitse/jättämällä kaupungintalon postilaatikkoon. Kirjoita kirjekuoren päälle ’Osallistava budjetointi’.
 2. Toisessa vaiheessa ehdotukset valmistellaan äänestykseen. Kaupungin johdossa arvioidaan, mitkä ehdotukset ovat toteuttamiskelpoisia. Samankaltaiset ehdotukset yhdistellään ja sellaiset ehdotukset karsitaan, joita ei ole mahdollista toteuttaa määrärahalla tai joiden huomioiminen on järkevämpää osana laajempaa suunnittelua.
 3. Seuraavassa vaiheessa toteutetaan äänestys, joka päättyy 15.3.2023. Äänestys on sähköinen. Yksi henkilö voi äänestää kerran. Ilmoitamme äänestysmenettelystä myöhemmin.
 4. Kaupunginhallitus päättää valittavan kohteen kaupunginjohtajan esityksen perusteella. Toteutus tapahtuu vuoden 2023 aikana. Ehdotuksen toteuttamista seurataan kunnan verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavilla.