Osallistuvan budjetoinnin äänestys 21.-3.4.2022

HUOM! Järjestelmässä esiintyneiden teknisten vikojen vuoksi äänestysaikaa on jatkettu 5.4.2022 klo 12.00 saakka.

Kalajoen osallistuvan budjetoinnin äänestys on alkanut eli kalajokiset pääsevät vaikuttamaan, mihin 30 000 euroa käytetään. Omaa suosikkiaan voi äänestää 8 ehdotuksen joukosta.

Äänestyskohteet

  1. Pitkäjärven yleisen uimarannan siistiminen ja laiturin rakentaminen
  2. Koirapuiston rakentaminen Kalajoen keskustaan
  3. Kuntoportaiden rakentaminen Himangalle
  4. Kuntoportaiden rakentaminen Kalajoen Hiihtomajalle
  5. Puistojen ja yleisten oleskelualueiden kehittäminen (penkkien ja roska-astioiden lisääminen)
  6. Leikkipuistojen leikkivälineiden monipuolistaminen, uudistaminen ja kunnostaminen
  7. Esalankankaan avantouintipaikan kehittäminen
  8. Pääkirjaston näyttelytilan parantaminen

Äänestyksen jälkeen kaupunginhallitus päättää valittavan kohteen kaupunginjohtajan esityksen perusteella. Toteutus tapahtuu kesällä 2022. Ehdotuksen toteuttamista seurataan kunnan verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavilla.

Äänestäminen Kunta-akkuna -sivustolla

Äänestämään pääset Kunta-akkuna-sivustolla tätä tekstiä klikkaamalla. 

Äänestäminen tapahtuu sähköisesti tunnistautumalla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Äänestykseen edenneet ehdotukset

Ehdotuksia tuli yhteensä yli 80 kappaletta. Äänestykseen etenivät kaikki toteuttamiskelpoiset ehdotukset. Toteuttamiskelpoisuudessa on huomioitu esimerkiksi, onko ideaa mahdollista toteuttaa käytettävissä olevalla summalla, sen toteuttamisen aikataulu ja onko idea jo toteutumassa jotain toista kautta.

Kalajoen kaupunki tukee osallistuvalla budjetoinnilla asukkaiden ehdottamien kaupungin kehittämisideoiden toteuttamista. Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia sekä lisätä asukkaiden ja kaupungin yhteistä vuoropuhelua.

Lisätietoja:

Tiina Isotalus, hallintosihteeri
puh. 044 4691 758
sähköposti: etunimi.sukunimi@kalajoki.fi