Päivitetty koronaohjeistus ajalle 17.5.2021-30.5.2021

Koronatiedotus

Viime viikon loppupuolella Kalajoella on ilmennyt useita tartunta- ja altistusketjuja, joilla on yhteys ns. Kokkolan tartuntaketjuihin.

Kalajoella on todettu viikolla 19 yhteensä 4 tartuntaa. Tartuntoja on tapahtunut yksityistilaisuudessa ja perhepiirissä. Näistä on seurannut joukkoaltistumisia Kalajoen eri kouluilla. Himangalla on myös tapahtunut joukkoaltistumisia nuorison keskuudessa.

Kyseessä on ainakin osittain ns. Intian variantti, joka on osoittautunut erittäin helposti tartuttavaksi.

Kalajoen terveysviranomaiset ovat tehneet yhteistyötä Soiten kanssa. Lisäksi tilanteesta on neuvoteltu  OYS:n infektiontorjuntayksikön kanssa, joka ohjaa toimintaa Pohjois-Pohjanmaan alueella.  Neuvottelun lopputuloksena Kalajoen kaupungin valmiuden johtoryhmä on päättänyt tehdä seuraavat toimenpiteet.

Kaikki toimenpiteet ovat voimassa 17.5.2021-30.5.2021 välisenä aikana, ellei asiasta ole erikseen mainittu.

1. Karanteenit

 • Terveysviranomainen on yhteydessä 17.5.2021 aikana niihin henkilöihin, jotka asetetaan altistuskaranteeniin. Määrä täsmentyy päivän aikana.
 • Terveysviranomainen suosittelee omaehtoista karanteenia
  • Merenojan yhtenäiskoulun 7-9 luokkien oppilaille, opettajille ja koulunkäynninohjaajille
  • Raumankarin yhtenäiskoulun 7-9 luokkien oppilaille
  • Kalajoen lukion oppilaille ja opettajille
  • Raution koulun oppilaille, opettajille ja muulle koulun henkilökunnalle
 • Ohjeet omaehtoisessa karanteenissa oleville
  • Omaehtoisessa karanteenissa olevat eivät saa tavata muita kuin oman perheen jäseniä.
  • Altistuneet EIVÄT saa tavata myöskään toisiaan. Esimerkiksi luokkakaverit eivät voi tavata toisiaan.
  • Vierailut omaehtoisessa karanteenissa olevien kodeissa eivät ole suositeltavia.
  • Kaikkea ylimääräistä asiointia kodin ulkopuolella tulee välttää.
  • Negatiivinen testitulos ei päätä karanteenisuositusta.
  • Omaehtoisessa karanteenissa olevien perheenjäsenet voivat elää normaalisti. Heidänkin on suositeltavaa välttää tarpeettomia sosiaalisia kontakteja.

Jos sinulla on vähäisiäkään koronavirustartuntaan viittavia oireita, pysy kotona omaehtoisessa karanteenissa ja käy testissä.

2. Kokoontumisia koskevat suositukset 17.5.2021-30.5.2021

 • Yli 10 hengen yksityistilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi sisätiloissa. Ulkona yksityistilaisuuksien kokoontumissuositus max. 20 henkilöä. Pienemmissäkin tilaisuuksissa käytetään maskeja elleivät turvavälit toteudu. Erityistä huomiota on kiinnitettävä tilan kokoon, jotta turvavälit voidaan pitää. Suositukset poikkeavat Aluehallintoviranomaisten päätöksistä paikallisen tilanteen johdosta.
 • Perheen ulkopuolisia lähikontakteja ja yleisötilaisuuksia suositellaan välttämään.
 • Sosiaalisten kontaktien vähentämiseksi suositellaan välttämään isoja väkijoukkoja ja esim. oleskelua kauppakeskuksissa. Erityistä varovaisuutta suositellaan noudatettavaksi iän tai perussairauden vuoksi riskiryhmään kuuluville.

3. Opetuspalvelut ja varhaiskasvatus

 • Seuraavilla luokilla olevat oppilaat ovat etäopetuksessa 17.5-30.5.202i
  • Merenojan yhtenäiskoulun 7-9 luokkien oppilaat
  • Raumankarin yhtenäiskoulun 7-9 luokkien oppilaat
  • Kalajoen lukion oppilaat
  • Raution koulun oppilaat (Täydennämme ohjeistusta esiopetuksessa olevien ja 1-3-luokkalaisten osalta 17.5. aikana. )
 • Toisen asteen opetus suositellaan järjestettäväksi etäopetuksena
 • Aamuvalmennustoiminta ja koulujen kerhotoiminta keskeytetään kevätlukukauden loppuun saakka
 • Varhaiskasvatuksen toimintoihin ei tehdä muutoksia. Mikäli lapsi on hoidossa perhepäivähoitajalla, jonka perheessä on karanteenissa oleva, viedään lapsi varahoitopaikkaan.
 • Etäopetuksessa olevien oppilaiden kouluruokailusta tiedotetaan erikseen.

4. Harrastustoimintaa koskevat suositukset

 • Kaikki sisä- ja ulkotiloissa tapahtuva aikuisten ja lasten ryhmäharrastustoiminta keskeytetään.
 • Suosittelemme vahvasti, että pelimatkoja ei tehdä.

5. Kaupungin ylläpitämät julkiset tilat

 • Uimahalli ja kylpylä suljetaan 17.5.2021-30.5.2021.
 • Nuorisotilat, kirjastot, museot ja vastaavat toiminnot suljetaan 17.5.2021-30.5.2021.
 • Ohjaamo, Virtaamo, Työllisyyden kuntakokeilu sekä Jelppiverkko tarjoavat asiakaspalvelua tällä hetkellä vain etäyhteydellä.

6. Kasvomaskisuositus

Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikille, myös rokotuksen saaneille, yli 12-vuotiaille:

 • julkisissa tiloissa, kuten kaupoissa ja muissa kodin ulkopuolisissa paikoissa
 • julkisessa liikenteessä (mm. koulukuljetukset) sekä riskiryhmäläisten kyydityksissä
 • alueen toisen asteen oppilaitoksissa (ammattikoulut ja lukiot) sekä korkeakouluissa ja yliopistoissa
 • alueen yläkouluissa
 • alueen alakouluissa yli 12-vuotiailla (5.-6.-luokat)
 • koronatestiin hakeutuessa
 • riskimaasta Suomeen palattaessa
 • Kasvomaskia voi käyttää edelleen myös muissa tilanteissa, jos turvavälien pitäminen on mahdotonta.

7. Etätyösuositus

 • Suosittelemme etätyötä mahdollisimman laajasti.
 • Kalajoen kaupunki jatkaa etäkokouskäytäntöä ja suosittelee henkilöstöään jatkamaan etätyön tekemistä.
 • Työpaikoille suositellaan taukojen porrastusta ja suojaetäisyyksien pitämistä sekä kasvomaskien käyttöä henkilökontakteissa.

8. Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaaminen

 • Ikääntyneet ja riskiryhmät tulee edelleen huomioida erityisen tarkasti.
 • Vuodeosaston ja asumisyksiköiden vierailuissa noudatetaan näistä erikseen annettuja ohjeita (THL). Sovi aina vierailusta toimintayksikön kanssa ennen vierailua.

9. Matkustussuositukset

Suositellaan välttämään kaikkea tarpeetonta matkustamista.

10. Toimintaohje ulkomailta saapuville

Noudatetaan voimassa olevia rajaturvallisuusohjeita:

o riskimaista tuleville todistus negatiivisesta testistä tai sairastetusta taudista tai testi rajanylityspisteellä ja 72 h kuluttua tai

o vaihtoehtoisesti 14 vuorokauden omaehtoinen karanteeni

Mikäli tartuntatautilääkäri on määrännyt henkilön karanteeniin, ei negatiivinen testitulos päätä karanteenia. Päätös karanteenin loppumisesta vaatii lääkärin kannanoton.