Varautuminen – vanhustenviikon teemapäivä 8.10.2022

Tutussa kodissa hankkeessa kohdatut ikääntyvät kertoivat miten he voivat varautua ikääntymiseen ja sen tuomiin muutoksiin. Vastauksissa korostui hyvien elämäntapojen noudattaminen: liikunnan harrastaminen, terveellinen ruoka ja lepo. Yksi vastaaja nosti esiin avantouinnin. Myös säännölliset terveystarkastukset, talouden tasapaino ja kodin muutostyöt koettiin tärkeiksi asioiksi.

Asuminen ja elinympäristöt – vanhustenviikon teemapäivä 5.10.2022

Tutussa kodissa-hankkeen projektityöntekijät kysyivät katugallupeissa kuntalaisilta, millaisessa kodissa he haluaisivat tulevaisuudessa asua. Osa vastaajista toivoi asumisen jatkuvan nykyisessä kodissa. Toiset taas toivoivat, että palvelut sijaitsisivat kodin lähellä ja koti olisi esteetön. Myös yhteisöllistä asumismuotoa pohdittiin yhtenä vaihtoehtona.

Kalajoen terveyskeskuksen A-osan rakennushanke

Kalajoen terveyskeskuksen A-osan hankesuunnittelu on aloitettu syksyllä 2019. Vielä tuolloin ei ollut tiedossa sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtymisestä vuoden 2023 alusta hyvinvointialueille. Soteuudistuksen voimaanpanolain yhteydessä myös investointeihin liittyvää rajoituslakia tarkennettiin.

Entisten nuorten hyvinvointipäivä

Kalajoen kaupungin vanhusneuvosto ja Tutussa kodissa-hanke järjestävät tiistaina 7.6.2022 klo 11.30 alkaen entisten nuorten hyvinvointipäivän Kalajoen seurakuntakodilla.