Ympäristötarkastaja

aurinkotuoli lumella Hiekkasärkillä

Kaupungin palveluksessa on 1100 työntekijää. Toiminta on monialaista ja kaupunki tuottaa ja järjestää kuntalaisille keskeiset peruspalvelut sekä toimii useissa palveluissa isäntäkuntana.

Kaupungilla on voimakas ote sekä eri palveluiden kehittämisessä että kaupungin elinvoimaisuuden lisäämisessä. Kalajoen kaupungilla on mukava olla töissä, siitä kertoo myös säännöllisesti tehtävä henkilöstökyselymme.

Elintarvikevalvonnan ja terveydensuojeluvalvonnan vuosittaiset perusmaksut

Lautasella perunoita ja paistettua kalaa

Elintarvike- ja terveydensuojelulain muutosten myötä vuoden 2022 alusta alkaen peritään valvonnan vuosittainen perusmaksu. Perusmaksu tulee koskemaan valtaosaa ympäristöterveydenhuollon valvontakohteista. Perusmaksu on veroluonteinen ja suuruudeltaan 150 €. Perusmaksun lisäksi peritään edelleen suunnitelmallisen valvonnan suoriteperusteiset tarkastusmaksut kuten aiemminkin.

Uimarantaluettelo ja valvontatutkimukset kesällä 2022

Kuva hiekkarannalta

Yleisiltä uimarannoilta l. ns. EU-rannoilta (STM:n asetus 177/2008 muutos 711/2014), joilla käy uimakauden aikana huomattava määrä uimareita päivässä, uimavesinäytteitä otetaan kolme kertaa uimakauden aikana ja yksi näyte ennen uimakauden alkua.

Pienellä yleisellä uimarannalla tarkoitetaan sellaista yleistä uimarantaa, jolle kunnan terveydensuojeluviranomaisen määrittelyn mukaan ei odoteta käyvän huomattavaa määrä uimareita päivässä (STM:n asetus 354/2008 muutos 710/2014). Uimavesinäytteitä otetaan kolme kertaa uimakauden aikana.