Ympäristötarkastaja

aurinkotuoli lumella Hiekkasärkillä

Kaupungin palveluksessa on 1100 työntekijää. Toiminta on monialaista ja kaupunki tuottaa ja järjestää kuntalaisille keskeiset peruspalvelut sekä toimii useissa palveluissa isäntäkuntana.

Kaupungilla on voimakas ote sekä eri palveluiden kehittämisessä että kaupungin elinvoimaisuuden lisäämisessä. Kalajoen kaupungilla on mukava olla töissä, siitä kertoo myös säännöllisesti tehtävä henkilöstökyselymme.

Uudet jätehuoltomääräykset astuvat voimaan 1.7.2022

Jokilaaksojen jätelautakunnan toimialueen uudet jätehuoltomääräykset astuvat voimaan 1.7.2022 korvaten voimassa olleet jätehuoltomääräykset. Jätehuoltomääräyksien suurimmat muutokset koskevat bio- ja pakkausjätteiden erilliskeräysvelvoitteita, kompostointia ja keräykseen soveltuvia jäteastioita.

Tiedote latujen kunnossapidosta

Kesä lähenee ja päivisin lämpötilat saavat jo veden tippumaan räystäiltä. Lämpötila päivisin vaikuttaa myös latujen kunnossapitoon. Sään salliessa koetamme ajaa keskeisimmät ladut Himangalla ja Kalajoella vielä pääsiäisen ajan ja sen jälkeen latujen kunnossapitoa joudutaan vähentämään henkilöstön sairaustapauksien, sekä pitämättömien vuosilomien vuoksi.

Asiointikokemus Vestia Oy:n lajittelupihoilla hyötyjäteasemia parempi

Elektroniikka: Vestian asiakaskyselyyn vastanneet toivat eniten hyötyjäteasemille ja lajittelupihoille sähkö- ja elektroniikkaromua.

Vestia Oy:n lajittelupiha-asiakkaat arvoivat lajittelupihojen aukioloajat, ajojärjestelyiden selkeyden, jätteiden lajitteluopasteiden ja kylttien ymmärrettävyyden hyötyjäteasemia paremmiksi. Suurin osa asioivista asiakkaista asuu omakotitalossa ja jätelajeista eniten tuotiin sähkö- ja elektroniikkaromua. Tiedot käyvät ilmi Vestia Oy:n kesällä 2021 hyötyjäteasemilla ja lajittelupihoilla tekemistä asiakaskyselyistä.

Suositukset ja rajoitukset Kalajoella 26.11.-25.12.2021

Koronatiedotus

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää yli 20 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisätiloissa. Toimijat voivat järjestää yli 20 henkilön tilaisuuksia edellyttämällä yli 16-vuotiaalta EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä yleisötilaisuuteen pääsemiseksi.