Palveluseteleiden myöntäminen aloitettu suun terveydenhuollossa

Kalajoen kaupungin suun terveydenhuolto on myöntänyt tällä viikolla ensimmäiset palvelusetelit potilaille lohkemaman korjaukseen tai hampaan poistoon. Palveluseteli nopeuttaa hoitoonpääsyä sekä lisää hoitopaikan valinnanvapautta, kun potilas voi valita palveluntuottajan.

Palveluseteliä ei myönnetä automaattisesti kaikille suun terveydenhuollon asiakkaille, vaan asiakkaan tarve palvelulle todetaan arvioinnin kautta. Toisaalta asiakkaan ei ole myöskään pakko käyttää palveluseteliä, vaikka hän olisi siihen oikeutettu. Palveluseteli laajentaa asiakkaan valinnan mahdollisuuksia.

Mitä hoito maksaa potilaalle?

Palveluseteliä käytettäessä potilaan omavastuuosuus on yksityisen palveluntuottajan ja palvelusetelin arvon erotus. Potilaan maksettava omavastuuosuus muodostuu yksityisen hammaslääkärin perimän maksun ja palvelusetelin sisällön perusteella määräytyvän arvon perusteella. Siten hoidon kokonaiskustannukset riippuvat palveluntuottajan hinnoittelusta ja hoidon tarpeen määrästä. Mikäli palveluntuottaja sopii potilaan kanssa muusta hoidosta kuin mitä palvelusetelissä on määritetty, potilas maksaa itse muun hoidon kokonaisuudessaan.

Miten potilas valitsee minne hän hakeutuu hoitoon?

Potilas valitsee itse hoitopaikkansa suun terveydenhuollon hyväksymistä yksityisistä hoitopalvelujen tuottajista, jotka löytyvät Parasta palvelua-sivustolta. Potilas voi vertailla yksityisten hammaslääkärien tarjoamia palvelupakettihintoja myös kirjautumatta järjestelmään. Kirjautumalla järjestelmään potilas näkee oman palvelusetelinsä tiedot.

Vertaile palveluntuottajia

Miten hoitoon hakeudutaan?

Saatuaan terveyskeskuksesta palvelusetelin, potilas varaa itse ajan valitsemaltaan suun terveydenhuollon hyväksymältä palveluntuottajalta. Tiedot palveluseteleistä lähetetään tekstiviesteinä sekä kirjeellä.

Aikaa varattaessa tulee kertoa, että on saanut Kalajoen kaupungin suun terveydenhuollon palvelusetelin ja setelin tunnistenumeron. Palvelusetelin numerolla hoitopalvelujen tuottaja löytää PSOP –järjestelmästä potilaskohtaisen palvelusetelin sisällön. Seteli on voimassa kuusi kuukautta. Vastaanottoaika tulee varata heti kun on saanut palvelusetelin, jotta hoito saadaan valmiiksi voimassaoloaikana.

Neuvonta asiakkaille

Jos tarvitset lisätietoa tai henkilökohtaista neuvontaa, ota yhteyttä puhelimitse 044 4691 541 tai sähköpostilla helena.kamunen@kalajoki.fi.