Palvelusetelituottajaksi Kalajoelle tehostettuun palveluasumiseen

Kalajoen kaupunki etsii tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottajia vuoropuheluun. Ota yhteyttä tai lähetä alustava ehdotuksesi sähköpostilla 31.1.2021 mennessä. Järjestämme helmikuussa tilaisuuden esitellä ja käydä vuoropuhelua asiasta kiinnostuneiden kanssa.

Kalajoen perusturvalautakunta on päätöksessään (PetuLtk 19.11.2020 § 111) hyväksynyt seuraavan esityksen:

  1. Se käynnistää palvelusetelituottajahaun ikäihmisten tehostettuun palveluasumiseen (n. 30 paikkaa). Tuottaja sitoutuu rakentamaan yksikön Kalajoelle.
  2. että kaupunki osoittaa yritykselle hankkeen tarvitseman tontin Kalajoelta.
  3. se valitsee neuvotteluun saaduista ehdotuksista 1-3 tuottajaa, joiden konsepti vastaa parhaiten Ka-lajoen tarvetta ja valitsee neuvottelujen jälkeen toteutettavan hankkeen. Hanketta arvioi perustur-valautakunnan lisäksi vanhusneuvosto. Päätös tehdään viimeistään toukokuun 2021 lautakunnassa.

Ehdotuksissa tullaan arvioimaan muun muassa seuraavia osa-alueita

  • rakennettavan kokonaisuuden pohjaratkaisu, muunneltavuus, toiminnallisuus
  • hoitopäivän kokonaishinta (ympärivuorokautinen hoito, ruoka ja vuokra)

Ehdotukset sekä kiinnostus palvelusetelituottajaksi ryhtymisestä tulee lähettää 31.1.2021 mennessä Kalajoen kaupungin kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@kalajoki.fi. Sähköpostiviesti tulee otsikoida ”palvelusetelituottajaksi Kalajoelle”.

 

Lisätietoa palvelusta                                                                          Lisätietoja tonttivaihtoehdoista

Anne Mäki-Leppilampi                                                                       Ari Matkaselkä

Puh. 044 469 1546                                                                             Puh. 044 469 1219

anne.maki-leppilampi@kalajoki.fi                                                      ari.matkaselka@kalajoki.fi