Perusturvalautakunta on päättänyt suun terveydenhuollon palvelusetelin käyttöönotosta

Kalajoen hammashoitola

Perusturvalautakunta on päättänyt 29.9.2021 kokouksessaan laajentaa Kalajoen kaupungin suun terveydenhuollon palveluja ottamalla käyttöön palvelusetelin. Palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen saajalle myöntämää sitoumusta korvata palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta määrittelemään arvoon asti.

Palveluseteliä ei myönnetä automaattisesti kaikille suun terveydenhuollon asiakkaille, vaan asiakkaan tarve palvelulle todetaan arvioinnin kautta. Toisaalta asiakkaan ei ole myöskään pakko käyttää palveluseteliä, vaikka hän olisi siihen oikeutettu. Palveluseteli laajentaa asiakkaan valinnan mahdollisuuksia.

Suun terveydenhuollon kysynnän kasvu

Kalajoen kaupungin suun terveydenhuollon kiireettömän hoidon kysyntä on nykyiseen ja arvioituun tulevaan hoitokapasiteettiin nähden suuri. Aikuisten hammashoidon kysyntä ja iäkkäiden asiakkaiden omien hampaiden määrän voimakas lisääntyminen viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana ovat aiheuttaneet kiireettömän hoidontarpeen kasvua.

Kiireettömän hoidon jonot ovat kasvaneet. Jonojen kasvu on saatu hallintaan onnistuneiden rekrytointien johdosta, mutta pelkästään omalla toiminnalla niitä ei saada kokonaisuudessaan purettua. Palvelusetelin käyttöönotto siirtää osan jonossa olevista potilaista yksityisten palveluntuottajien asiakkaiksi ja näin voimme varmistaa hoitotakuun toteutumisen suun terveydenhuollossa.

Palvelusetelillä tarjottavat palvelut

Palveluseteliä voidaan tarjota vaihtoehtona hampaan lohkeaman hoidossa tai poistossa sekä tarkastuskäynneissä.  Erilaisia suun terveydenhuoltoa varten määriteltyjä palvelupaketteja on kuusi (6), joista tarkastusta varten yksi (1), lohkeaman hoitoa varten kolme (3) ja hampaan poistoa varten kaksi (2).

Parasta palvelua-järjestelmä ja palveluntuottajien haku

Suun terveydenhuollon palvelusetelijärjestelmänä tullaan käyttämään selainpohjaista parasta palvelua-verkkopalvelua, jonka kautta asiakas voi itse vertailla mm. palvelutuottajien hintoja, saatavuutta ja laatua.

Palveluntuottajien haku on tarkoitus käynnistää marras-joulukuun aikana ja tavoitteena on, että palveluseteleitä päästäisiin myöntämään asiakkaille mahdollisimman pian.

Informoimme asiasta lisää, kun saamme avattua palveluntuottajahaun.

Lisätietoja:
Mirjami Corcoran
vt. johtava hammaslääkäri
Puh. 040 5635806
mirjami.corcoran@kalajoki.fi