Petoeläinten tekemien vahinkojen korvaaminen

Riistavahinkolain perusteella voidaan maksaa korvausta suden, karhun ilveksen ja ahman tekemistä vahingoista.

Riistavahinkolain perusteella voidaan maksaa korvausta suden, karhun ilveksen ja ahman tekemistä vahingoista.

Mihin ilmoitus?

Korvaukset maksetaan maa- ja metsätalousministeriön budjetista. Vastuu maastoarvioinnin tekemisestä on vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaisella. Ilmoituksen voi tehdä kuitenkin kelle tahansa Kalajoen yhteistoiminta-alueen maaseutuelinkeinoviranomaisille. Yhteystiedot löytyvät mm. sivulta: https://kalajoki.fi/tyo-ja-yrittaminen/yrityspalvelut/maaseutu-ja-lomitus/maaseutupalvelut 

Riistanhoitoyhdistyksen edustajalla on oikeus osallistua maastoarviointiin ja hänellä on mahdollisuus ottaa kantaa vahingon aiheuttajaan.

Mikäli esimerkiksi metsästyksen yhteydessä koira joutuu petoeläimen raatelemaksi, on tärkeää merkitä vahinkopaikka maastossa ja laittaa myös vahinkopaikan paikkatiedot talteen esim. karttaan tai sähköiseen paikkatieto-ohjelmaan (esim. koiratutka). Myös olisi tärkeää ottaa paikalta valokuvia. Nämä dokumentoinnit ovat erityisen tärkeitä, jos koira joudutaan viemään pois vahinkopaikalta, esimerkiksi eläinlääkäriin. Mikäli koira on kuollut, olisi se hyvä säilyttää hautaamatta, kunnes viranomainen antaa siihen luvan.

Mikäli kunnan maaseutuelinkeinoviranomaista ei saada esim. ajankohdasta johtuen kiinni, kannattaa paikalle pyytää kuitenkin heti riistanhoitoyhdistyksen edustaja (petoyhdyshenkilö) tai poliisi. Heidän tekemiensä havaintojen ja dokumenttien pohjalta maaseutuelinkeinoviranomainen voi sitten myöhemmin tehdä korvauslaskelmat ja -päätökset.

Mitä ei korvata?

Metsästyksen kohteena olevan suurpedon aiheuttamia koiravahinkoja ei korvata. Muiden kuin edellä mainittujen eläinten tekemiä koiravahinkoja ei myöskään korvata mmm:n varoista.

Lomake: Vahinkoilmoitus ja korvaushakemus – petoeläinvahingot

Lisätietoja antaa tarvittaessa:

Pekka Seppinen
Maaseutuasiamies
Kalajoen yhteistoiminta-alue (KaSi)
Siikajoen toimipiste
Puh. 040 4691396