Puistohakkuita ja hoitotoimia Ymmyrkäisten asuin- ja pururata-alueella

Metsäsuunnittelu Hollanti Oy aloittaa toteuttamaan Kalajoen kaupungin puistohakkuita ja hoitotoimia Kalajoen Ymmyrkäisten asuin- ja pururata-alueella. Työt aloitetaan viikolla 37 (11–15.9. välisenä
aikana). Hanke kestää arviolta n. 2 kk ajan, marraskuulle saakka.

Työt toteutetaan pääsääntöisesti koneellisena puunkorjuuna klo 7 -17, jonka yhteydessä käytetään tarvittaessa metsuriavustettuja puunkaatoja. Muihin hoitotöihin kuuluvat metsuritöinä toteutettavat raivaustyöt hankealueella. Ympäröivät metsät harvennetaan puistomaiseen asentoon noudattaen kaupungin antamia ohjeistuksia.

Pyydämme noudattamaan varoetäisyyksiä (90 m) työskentelevään kalustoon nähden sekä varoituskylttien ohjeistuksia. Estepuomien ohi kulkeminen ja pururata-alueella liikkuminen työskentelyn ollessa käynnissä, on ehdottomasti kiellettyä oman turvallisuutenne vuoksi.

Kalajoen kaupungin puolelta vastuuhenkilöinä toimivat:
Jenna Ylikauppila,
kunnossapitotyönjohtaja,
puh. 040 6739789

Kalle Sandroos,
infratyönjohtaja,
puh. 040 6685207

Metsäsuunnittelut Hollanti Oy:n yhteystiedot:
Aki Kiviniemi
Metsäasiantuntija
040 578 6760
aki.kiviniemi@msh.fi

Asko Mäkelä
Metsäasiantuntija
050 501 1523
asko.makela@msh.fi