Rakennusvalvonta tiedottaa lumikuormasta rakennusten katoilla

Lumikuorma katolla

Runsaan lumitilanteen vuoksi kiinteistön omistajan tulee seurata katon lumikuormaa sekä kantavien rakenteiden kuntoa.

Suurimman riskin kohteita ovat:

  • kerrosalaltaan vähintään 1000 m2 kokoiset ja pitkän jännevälin rakennukset ja maneesit
  • kattokannattimien jännevälit ovat tehdasvalmistetuilla rakenteilla vähintään 18 m ja paikalla tehdyillä 15 m

Omakoti-, pari-, rivi- ja kerrostalot eivät kuulu riskikohteisiin lumikuorman kestävyyden osalta. Kiinteistön omistajan tulee kuitenkin varmistaa, ettei katolta pääse putoamaan lunta ja jäätä.

Lumen poistolla voidaan keventää lumikuormaa rakennusten katoilta ja välttää mahdollisia vaaratilanteita. Lumenpoistossa on huolehdittava työturvallisuudesta ja ohikulkijoiden turvallisuudesta.

Lisätietoa lumikuormista ja turvallisesta lumenpudotuksesta löytyy:

https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Lumikuorma_kasvaa_koko_maassa__SYKE_suos(62399

https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/899621/Tyopaikkatiedote_1_2012_paivitetty_12022015.pdf/912c7236-6d08-4755-85c4-019da30c11be

Kalajoen kaupungin rakennusvalvonta 18.2.2022