Palvelun perusajatuksena on luoda kalajokisille ja merijärvisille lapsille ja perheille mahdollisuus saada kokonaisvaltaista perheiden tarpeisiin perustavaa palvelua yhdestä palvelupisteestä.  Painopiste on yhä enemmän ennaltaehkäisevissä palveluissa korjaavan sijaan.

Palveluita tarjoavat

  • Psykologit (perheiden ja koulujen  kanssa tehtävä työ, tutkimukset
  • Sosiaalityöntekijät (lastensuojelu, aikuissosiaalityö, vammaispalvelut, lastenvalvoja)
  • Perhetyöntekijät, perheohjaaja
  • Kuraattorit
  • Etsivä nuorisotyö
  • Yksilövalmentaja